ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Tecnomen Oyj on saanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 luvun mukaisen     
ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta.                

Vakuutusosakeyhtiuö Henki-Sammon osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä alittanut 1/20  
osan.                                      

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon yhteenlaskettu osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä on 
laskenut 2 950 000 osakkeeseen vastaten 4,999 prosenttia Tecnomen Oyj:n     
osakekannasta ja äänimäärästä.                         

TECNOMEN OYJ                                  

Kristiina Hoppu                                 
laki- ja henkilöstöasiainjohtaja                        
puh. (09) 8047 8310                               

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa