ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Tecnomen Oyj           PÖRSSI-ILMOITUS 13.2.2006 klo 10.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Tecnomen Oyj on saanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 luvun mukaisen
ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta.

JPMorgan Chase & Co. osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä ylittänyt 1/20 osan.

JPMorgan Chase & Co. ja sen tytäryrityksen hallinnoimien sijoitusrahastojen
yhteenlaskettu osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä on noussut 2 934 785 osakkeeseen
vastaten 5,03 prosenttia Tecnomen Oyj:n osakekannasta ja äänimäärästä.

TECNOMEN OYJ

Kristiina Hoppu
laki- ja henkilöstöasiainjohtaja
puh. (09) 8047 8310

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa