ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN

Tecnomen Oyj               PÖRSSI-ILMOITUS   20.2.2004 klo 9.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Tecnomen Oyj on saanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 luvun mukaisen
ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta.

Fennogens Investments S.A:n osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä on alentunut
1 535 000 osakkeeseen ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Geveles
Oy:n omistus 1 311 755 osakkeeseen. Yhteenlaskettuna Fennogens
Investments S.A. ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Geveles Oy:n
osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä on siten 2 846 755 osaketta vastaten 4,9
prosenttia eli alle 1/20-osan Tecnomen Oyj:n osakekannasta.

TECNOMEN OYJ

Maarit Mikkonen
sijoittajasuhdepäällikkö
puh. (09) 8047 8027

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetYrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa