ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN

Tecnomen Oyj        PÖRSSI-ILMOITUS     5.3.2003 klo 10.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Tecnomen Oyj on saanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 luvun 
mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta.

Fennogens Investments S.A on 3.3.2003 tehdyllä kaupalla hankkinut
1 535 000 kappaletta Tecnomen Oyj:n osakkeita (2,64 %).
Yhteenlaskettuna Fennogens Investments S.A:n kokonaan omistaman
tytäryhtiön Geveles Oy:n ennestään omistaman 1 952 092 Tecnomen-
osakkeen (3,36 %) kanssa Fennogens-konsernin kokonaisomistus 
nousee 3 487 092 osakkeeseen vastaten 6 prosenttia Tecnomen Oyj:n
osakekannasta.

TECNOMEN OYJ

Maarit Mikkonen
sijoittajasuhdepäällikkö
puh. (09) 8047 8027

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa