Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
15.4.2015 klo 16.45

Tecnotree Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun Tecnotree Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

Lars-Olof Hammarén on ilmoittanut myyneensä 15.4.2015 kaikki Tecnotree Oyj:ssä omistamansa osakkeet määräysvallassaan olevalle sijoitusyhtiö Oy Hammarén & Co Ab:lle (Y-tunnus 0587774-1), ja yhtiön osakeomistus Tecnotree Oyj:ssä on osakkeiden hankinnan seurauksena ylittänyt 5%.

Osakkeiden myynnin seurauksena Lars-Olof Hammarénin henkilökohtainen osakeomistus Tecnotree Oyj:ssä on laskenut alle 5% ja on 0.

Oy Hammarén & Co Ab:n osakeomistus Tecnotree Oyj:ssä on yhteensä 8 803 480 osaketta vastaten 7,18 prosenttia Tecnotree Oyj:n osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä.

Tecnotree Oyj:n osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on 122 628 428 osaketta ja 122 628 428 ääntä.


TECNOTREE OYJ

LISÄTIETOJA
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puhelin 0400 433 228


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa