TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj               OSAVUOSIKATSAUS            
                     30.4.2010 klo 8.30          
TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 (tilintarkastamaton)       

Vahva tilausvirta heijastaa markkinoiden piristymistä              

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 22,8 % edellisen vuoden     
vastaavasta neljänneksestä ollen 14,1 miljoonaa euroa (11,5). Tulos oli -2,8  
miljoonaa euroa (-1,7). Rahavirta investointien jälkeen oli 0,6 miljoonaa euroa 
(0,3). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 21,9 miljoonaa euroa (31.12.2009: 
11,7).                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT           | | |  1-3/2010 |  1-3/2009* | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, Me        | | |    14,1 |    11,5 |    53,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %     | | |    22,8 |    -24,1 |   -31,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen        | | |    -0,6 |    -2,0 |    -8,6 |
| tuotekehtiysaktivointeja,   | | |      |       |      |
| niiden poistoja ja       | | |      |       |      |
| kertaluonteisia kuluja, Me   | | |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, Me         | | |    -1,9 |    -1,7 |   -14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta      | | |   -13,5 |    -14,9 |   -27,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, Me     | | |    -2,5 |    -1,4 |   -15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta      | | |   -17,5 |    -12,2 |   -28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos      | | |    -2,8 |    -1,7 |   -16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, euroa,  | | |   -0,04 |    -0,03 |   -0,24 |
| laimentamaton         | | |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, euroa,  | | |   -0,04 |    -0,03 |   -0,24 |
| laimennusvaikutuksella     | | |      |       |      |
| oikaistu            | | |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me        | | |    21,9 |    11,7 |    11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta investointien    | | |    0,6 |     0,3 |   -4,8** |
| jälkeen, Me          | | |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos, Me     | | |    0,6 |     0,3 |   -26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat, Me         | | |    27,2 |    51,5 |    25,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %       | | |    66,4 |    69,7 |    65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste %    | | |   -11,5 |    -38,5 |   -10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden    | | |    759 |    350* |    779 |
| lopussa            | | |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------

* Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-3/2010 ja vertailukauden
luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-3/2009, ellei toisin mainita. Tilikauden 2009 
lukuihin on sisällytetty Tecnotree Intian (entinen Lifetree) luvut ajalta    
6.5.-31.12.2009.                                

** ennen Tecnotree Intia-hankinnan 14,7 miljoonan euron suuruista nettomaksua  

Toimitusjohtaja Eero Mertano:                          

Vuosi 2010 on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Tecnomenin ja Lifetreen     
yhdistyminen Tecnotreeksi on tuonut yhtiöllemme aikaisempaa laajemman      
tuotevalikoiman, kasvaneet tuotekehitysresurssit, lisää asiakkaita ja      
parantuneen kustannusrakenteen. Nämä hyödyt alkavat nyt näkyä. Rakenteellisia ja
synergioihin liittyviä muutoksia ollaan tekemässä ennakoiden talouselämän    
toipumista ja parantuvaa asiakaskysyntää.                    

Tarkastelujakson aikana liikevaihtomme oli 14,1 miljoonaa euroa (11,5 miljoonaa 
euroa 1-3/2009). Uusien tilauksien määrä oli 24,3 miljoonaa euroa (13,6     
miljoonaa euroa 1-3/2009) ja tästä johtuen tilauskantamme maaliskuun lopussa oli
21,9 miljoonaa euroa (11,7 miljoonaa euroa 31.3.2009). Ylläpitomyynti oli 6,6  
miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa 1-3/2010) ja kassavirta oli 0,6 miljoonaa 
euroa positiivinen.                               

Ensimmäisen neljänneksen luvut osoittavat yhtiömme olevan oikella tiellä. Vahva 
rahoitustilanteemme, parantunut kilpailukykymme ja osaava henkilöstömme takaavat
sen, että voimme kehittää yhtiön liiketoimintaa pitkäjänteisesti. Teemme    
läheisesti työtä asiakkaidemme kanssa, jotta positiivinen kehitys jatkuu    
edelleen.”                                   

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI                              

Tecnotreen katsauskauden liikevaihto nousi 22,8 prosenttia ja oli 14,1 miljoonaa
euroa (11,5).                                  

Katsauskauden myynnistä on 4,2 miljoonaa euroa tuloutettu valmistumisasteen   
mukaan (IAS 11 Pitkäaikaishankkeet) ja 9,9 miljoonaa euroa luovutushetken mukaan
(IAS 18 Tuotot).                                

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO          | 1-3/2010 | 1-3/2009 | 1-3/2010 | 1-3/2009 |
| MARKKINA-ALUEITTAIN      |    Me |    Me |     % |     % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka (Pohjois-, Väli- ja |   4,5 |    7,0 |   31,7 |   60,6 |
| Etelä-Amerikka)        |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa           |   2,0 |    1,6 |   14,5 |   14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEA (Lähi-itä ja Afrikka)   |   5,9 |    2,1 |   41,4 |   18,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| APAC (Aasia ja Tyynenmeren  |   1,8 |    0,8 |   12,4 |    6,7 |
| alue)             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ           |   14,1 |   11,5 |   100,0 |   100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TILAUSKANTA     | 31.3.201 | 31.12.200 | 31.3.2010 | 31.12.200 |
|                |    0 |     9 |     % |     9 |
|                |    Me |    Me |      |     % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka (Pohjois-, Väli- ja |   8,5 |    1,9 |   39,0 |   15,9 |
| Etelä-Amerikka)        |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa           |   3,5 |    1,2 |   15,9 |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEA (Lähi-itä ja Afrikka)   |   8,6 |    6,9 |   39,4 |   59,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| APAC (Aasia ja Tyynenmeren  |   1,2 |    1,7 |    5,6 |   14,9 |
| alue)             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ           |   21,9 |   11,7 |   100,0 |   100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 6,7 miljoonaa euroa (3,9), eli 47,1    
prosenttia (33,8 %) liikevaihdosta.                       

TULOSKEHITYS                                  

Tecnotreen liiketoiminta perustuu projektien myyntiin. Niistä kirjattavat tuotot
ja kulut vaihtelevat huomattavasti vuosineljänneksittäin. Tämän vuoksi konsernin
kannattavuutta on syytä tarkastella useamman kuin yhden vuosineljänneksen    
tuloksen perusteella.                              

--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMAN AVAINLUVUT, Me      | 1-3/2010 | 1-3/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |   14,1 |   11,5 |    53,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen             |   -0,6 |   -2,0 |    -8,6 |
| tuotekehtiysaktivointeja, niiden     |      |     |      |
| poistoja ja kertaluonteisia kuluja    |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuotekehitysaktivoinnit        |    0,2 |   1,3 |    5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuotekehitysaktivointien poistot    |   -1,5 |   -1,0 |    -4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kertaluonteiset kulut         |      |     |    -7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos                |   -1,9 |   -1,7 |   -14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja            |   -2,5 |   -1,4 |   -15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2009 lopun tilauskanta oli vain 11,7 miljoonaa euroa. Tämä on keskeinen 
syy siihen, että vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli jäi 14,1    
miljoonaan euroon.                               

Tuotekehitysmenojen aktivoinneista ja niiden poistoista aiheutui        
nettomääräisesti 1,6 miljoonaa euroa tulosta heikentävä vaikutus vuotta aiempaan
vertailukauteen nähden.                             

Tecnotree Convergence Limitedin luvut on konsolidoitu Tecnotree-konserniin   
6.5.2009 alkaen. Näin ollen vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen luvuista    
puuttuvat Intian luvut, jotka olivat: liikevaihto 3,8 miljoonaa euroa ja    
liiketulos 0,0 miljoonaa euroa.                         

Katsauskauden verot olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,3), sisältäen seuraavat erät: 

--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMAN VEROT, Me         | 1-3/2010 | 1-3/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön kuluksi kirjaamat lähdeverot  |   -0,3 |   -0,2 |    -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyhtiöiden tulokseen perustuvat  |   -0,3 |     |    -1,4 |
| verot                  |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset Intian    |    0,1 |     |    0,6 |
| verohelpotuksista            |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallisen verovelan muutokset:   |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  -tuotekehitysmenojen aktivoinneista  |    0,3 |   -0,1 |    2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  -Intian osinkoverosta         |   -0,1 |     |    -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät                |    0,1 |     |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelman verot yhteensä      |   -0,4 |   -0,3 |    -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tulos osaketta kohden oli -0,04 euroa (-0,03). Oma pääoma osaketta kohden oli  
kauden lopussa 1,08 euroa (31.12.2009: 1,05).                  

RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Tecnotreen likvidit rahavarat olivat 27,2 miljoonaa euroa (31.12.2009: 25,7).  
Katsauskauden rahavarojen muutos oli 0,6 miljoonaa euroa.            

Taseen loppusumma 31.3.2010 oli 120,2 miljoonaa euroa (31.12.2009: 118,5).   
Korollinen vieras pääoma oli 18,9 miljoonaa euroa (31.12.2009: 18,9).      
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (net gearing) oli -11,5 prosenttia      
(31.12.2009: -10,8 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 31.3.2010 omavaraisuusaste 
oli 66,4 prosenttia (31.12.2009: 65,7 %).                    

Tecnotreen bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat     
katsauskaudella 0,1 miljoonaa euroa (0,3) eli 0,9 prosenttia (2,8 %)      
liikevaihdosta.                                 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä -0,6 miljoonaa 
euroa (0,3).                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT, Me     | 1-3/2010 |  1-3/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot              |    0,0 |    0,2 |     0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssivoitot         |    0,1 |    0,3 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitustuotot          |    0,2 |    0,1 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ        |    0,3 |    0,5 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut              |   -0,4 |    -0,2 |    -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssitappiot         |   -0,5 |    -0,0 |    -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituskulut          |   -0,0 |    -0,0 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ        |   -0,8 |    -0,2 |    -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys - / | 1-3/2010 |  1-3/2009 |  1-12/2009 |
| vähennys +)              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten muutos        |    3,2 |    2,1 |     1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden saamisten muutos        |   -1,8 |    0,4 |    10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos       |    0,2 |    -0,4 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen muutos          |    1,3 |    1,0 |    -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden velkojen muutos        |   -1,1 |    -1,0 |     3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ     |    1,8 |    2,0 |    14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

Vuoden 2010 alusta lähtien Tecnotree raportoi IFRS 8 mukaisina         
toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Amerikka (Pohjois-,  
Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia 
ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan    
konsernin sisäisessa taloudellisessa raportionnissa erillisinä. Tecnotreen IFRS 
8:n mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.       

Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan.
Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut jotka ovat järkevällä perusteella  
kohdistettavissa segmenteille. Koko konsernille yhteisiä kuluja sekä vero- ja  
rahoituseriä ei kohdisteta.                           

MAANTIETEELLISET ALUEET                             

Konserni toimii seuraavilla maantieteellisillä alueilla: Amerikka (Pohjois-,  
Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia 
ja Tyynenmeren alue).                              

Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka)                  

Latinalaisessa Amerikassa tilauskanta kasvoi merkittävästi. Tecnotree sai    
alueelta merkittäviä uusia asiakkuuksia ja etenkin uusien Intiassa tehtyjen   
tuotteiden osalta kysyntä osoittautui vahvaksi. Alueen matkapuhelinoperaattorit 
näyttävät lisäävän investointejaan merkittävästi edellisvuoteen verrattuna.   
Eurooppa                                    

Euroopassa myynti kasvoi pääsääntöisesti hyvän ylläpitomyynnin ansiosta.    
Käynnissä olevien toimitusprojektien valmistumisaste kasvoi suunnitellusti.   
Eurooppalaiset operaattorit näyttävät investoivan edellisvuotta enemmän, etenkin
itäisessä Euroopassa.                              

MEA (Lähi-itä ja Afrikka)                            

Lähi-idässä ja Afrikassa myynti ja tilauskanta kasvoivat merkittävästi. Myynti 
kasvoi etenkin laskutus-, asiakashallinta- ja managed services- ratkaisuiden  
osalta. Operaattoreiden investointitarve alueella jatkuu vahvana tilaajamäärien 
kasvun siivittämänä.                              

APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue)                        

APAC-alueella myynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna   
merkittävästi. Operaattoreiden investointihalukkuus alueella vaihtelee suuresti
maasta riippuen, mutta näyttää yleisesti ottaen olevan edellisvuotta parempi.  

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS                            

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 3,3 miljoonaa euroa (3,7) 
mikä vastaa 23,7 prosenttia (31,8 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen      
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 0,2 miljoonaa euroa (1,3). Projektien  
valmistuttua niille aktivoidut kulut poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön 
alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella olivat 1,5 (1,0)    
miljoonaa euroa.                                

HENKILÖSTÖ                                   

Maaliskuun 2010 lopussa Tecnotreen palveluksessa työskenteli 759 (31.12.2009:  
779) henkilöä, joista kotimaassa 80 (31.12.2009: 83) ja Suomen ulkopuolella 679 
(31.12.2009: 696) henkeä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 756 
(353). Yhtiön henkilöstö maittain oli seuraava:                 

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  1-3/2010 |  1-3/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa      |    759 |    350 |     779 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suomi               |     80 |     91 |     83 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Irlanti              |     68 |    138 |     87 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Brasilia             |     47 |     65 |     49 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Intia               |    513 |     0 |     507 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut maat             |     51 |     56 |     53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |    756 |    353 |     665 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut ennen        |    7,0 |    6,4 |    32,3 |
| tuotekehitysaktivointeja (milj.   |      |      |       |
| euroa)                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

TECNOTREEN OSAKE JA KURSSIKEHITYS                        

Maaliskuun 2010 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli 79,2 miljoonaa euroa 
(31.12.2009: 77,2) ja osakepääoma 4,7 miljoonaa euroa. Osakkeiden määrä oli 73 
630 977. Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,18 prosenttia yhtiön  
koko osakemäärästä ja osakkeiden äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli  
1,08 euroa (31.12.2009: 1,05).                         

Tecnotreen osakkeita vaihdettiin 2.1.-31.3.2010 Helsingin Pörssissä yhteensä  
3 628 957 kappaletta (3 342 955 euroa), eli 4,9 prosenttia osakkeiden      
kokonaismäärästä.                                

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,00 euroa ja alin 0,86 euroa.   
Keskikurssi oli 0,92 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.3.2010 oli 0,97 euroa.  
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 71 422 048 euroa.    

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                             

Tecnomen Lifetree Oyj:n 25.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti   
vuoden 2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen   
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2009. Yhtiökokous  
päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009 ei jaeta osinkoa
ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 22 656 856,24 euroa, katetaan vapaan oman 
pääoman rahastoista.                              

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                          

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön       
yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevaa 1§:ää ja yhtiökokouskutsun toimittamista 
koskevaa 11 §:ää. Yhtiön uusi toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree  
Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Uusi toiminimi rekisteröitiin     
13.4.2010.                                   

Hallitus                                    

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan jäsentä.    
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Atul Chopra, Johan Hammarén, Pentti  
Heikkinen, Harri Koponen, Christer Sumelius, Hannu Turunen ja David White.   
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Ilkka Raiskinen. Hallituksen jäsenet   
valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen      
järjestäytymiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana
jatkaa Hannu Turunen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Johan Hammarén.     

Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajalle maksetaan hallitustyöstä palkkiona  
50.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen
jäsenille 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan hallituksen ja valiokuntien 
kokouksiin osallistumisesta puheenjohtajalle 800 euron ja muille jäsenille 500 
euron kokouspalkkio.                              

Tilintarkastaja                                 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena    
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen     
päättymiseen asti.                               

Hallituksen valtuudet                              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään 
enintään 7.360.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan  
hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten   
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin      
välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken  
käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen  
liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa,    
käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin 
yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen 
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus päättää omien     
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista. Hankkimisvaltuutus on   
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään 
enintään 17.800.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien  
osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet   
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön         
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos   
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää    
maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus voi antaa     
valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja   
erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia   
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden 
merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa  
merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja     
erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutukset ovat    
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.            

OPTIO-OHJELMAT                                 

Yhtiöllä oli katsauskauden aikana voimassa vuosien 2006 ja 2009 optio-ohjelmat. 
Yhtiön hallitus päätti 3.2.2010 pitämässään kokouksessa tarjota optio-oikeuksien
2006B haltijoille optio-oikeuksien vaihtoa siten, että kaksi (2) Tecnotreen   
2009A-sarjan optio-oikeutta annetaan kutakin viittätoista (15) Tecnotreen    
2006B-sarjan optio-oikeutta vastaan. Vaihtotarjouksen kohteena olivat yhtiön  
palveluksessa olevat 2006B optio-oikeuksien haltijat. Tämän tarjouksen     
perusteella vaihdettiin yhteensä 494 000 vuoden 2006 B-sarjan optio-oikeutta 65 
867 kappaleeseen vuoden 2009 A-sarjan optio-oikeuteen.             

Tecnotreen hallitus päätti vaihtotarjouksen lisäksi allokoida vuoden 2009    
optioita yhtiön avainhenkilöille. Tämän perusteella jaettiin yhteensä 1 512 160 
kappaletta optioita seuraavasti:                        

       354 750 optio-oikeutta 2009A                    
       476 580 optio-oikeutta 2009B ja                  
       680 830 optio-oikeutta 2009C.                   

Osa optio-oikeuksista 2009B ja 2009C vapautuu avainhenkilön käytettäväksi    
suoritusarvioinnin perusteella. Optio-oikeudet ovat osa avainhenkilöiden    
kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.                     

Optioiden tilanne oli 31.3.2010 seuraava:                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Optiolaji |   Määrä, |   Määrä, |    Merkintäaika | Merkintähinta |
|      |   enintään |   jaettu |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006A   |   667 000 |   304 000 | 1.4.2007-30.4.2010 |     2,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006B   |   173 000 |   173 000 | 1.4.2008-30.4.2011 |     1,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006C   |   667 000 |       | 1.4.2009-30.4.2012 |     0,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |  1 507 000 |   971 000 |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009A   |  1 026 005 |   686 171 | 1.4.2009-31.3.2011 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009B   |  2 394 013 |  1 096 207 | 1.4.2010-31.3.2012 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009C   |  3 420 018 |  1 566 011 | 1.4.2011-31.3.2013 |     0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |  6 840 036 |  3 348 389 |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2006 ja  |  8 347 036 |  3 825 389 |           |        |
| 2009   |       |       |           |        |
| yhteensä |       |       |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiön kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli 31.3.2010 jäljellä   
yhteensä 8 347 036 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien    
osakkeiden osuus oli enintään 10,18 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden      
tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Kaikista    
voimassaolevista optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli 31.3.2010 vielä 4 521 647
kappaletta. Jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.3.2010     
enimmillään 4,94 %.                               

Yhtiön hallitus tulee jakamaan optioita siten, että niiden laimennusvaikutus on 
korkeintaan 8,50 %.                               

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on selvitetty vuoden 2009        
vuosikertomuksessa esitetyssä hallituksen toimintakertomuksessa. Yhtiön lähiajan
riskit ja epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin isoihin projekteihin,   
projektien ajoitukseen, saataviin ja valuuttakurssien muutoksiin.        
Tilinpäätökseen verrattuna yhtiön riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole   
tapahtunut olennaisia muutoksia.                        

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                 

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.              

VUODEN 2010 NÄKYMÄT                               

Markkinoiden ja kysynnän ilmapiirin parantumisen mukaisesti Tecnotree arvioi  
myyntinsä olevan merkittävästi isomman vuonna 2010 kuin vuonna 2009. Isomman  
myynnin ja vähentyneiden kustannusten seurauksena kannattavuuden odotetaan   
paranevan huomattavasti ja liikevoiton olevan positiivinen.           

Tuotekehitysaktivointien määrän arvioidaan jäävän selvästi edellisvuotta    
pienemmiksi. Tämä johtuu tuotekehityksen painottumisesta entistä enemmän    
asiakaskohtaisiin projekteihin ja alhaisemmasta kustannustasosta.        

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden odotetaan edelleen olevan merkittäviä.  

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                           

Tecnotreen seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan:              
1-6/2010 torstaina 12.8.                            
1-9/2010 keskiviikkona 27.10.                          

Tecnotree järjestää analyytikoille ja toimittajille tiedotustilaisuuden     
ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta 30.4.2010 kello 10.00 Helsingissä,   
Scandic Hotel Simonkentässä, Pavilion-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki.  
Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Eero Mertano. Tilaisuus on     
suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta  
www.tecnotree.com.                               


TECNOTREE OYJ                              


Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Eero Mertano, toimitusjohtaja, puh. 050 535 4970                
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228                


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnotree.com                                TAULUKKO-OSA                                  

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty  
miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.      

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me |  |  |  | 1-3/2010 | 1-3/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO         |  |  |  |   14,1 |   11,5 |   53,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot |  |  |  |   0,0 |    0,0 |    0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut   |  |  |  |   -2,1 |   -2,0 |   -10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista     |  |  |  |   -7,1 |   -5,6 |   -29,2 |
| aiheutuvat kulut      |  |  |  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |   -2,1 |   -1,4 |   -6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut  |  |  |  |   -4,8 |   -4,2 |   -21,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS         |  |  |  |   -1,9 |   -1,7 |   -14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot       |  |  |  |   0,3 |    0,5 |    1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut        |  |  |  |   -0,8 |   -0,2 |   -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA     |  |  |  |   -2,5 |   -1,4 |   -15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          |  |  |  |   -0,4 |   -0,3 |   -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS     |  |  |  |   -2,8 |   -1,7 |   -16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tuloksen   |  |  |  |     |      |      |
| jakautuminen:        |  |  |  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyrityksen omistajille |  |  |  |   -2,8 |   -1,7 |   -16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Määräysvallattomille   |  |  |  |   0,0 |      |    0,0 |
|  omistajille       |  |  |  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille  |  |  |  |     |      |      |
| kuuluvasta voitosta     |  |  |  |     |      |      |
| laskettu osakekohtainen   |  |  |  |     |      |      |
| tulos:           |  |  |  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton        |  |  |  |  -0,04 |   -0,03 |   -0,24 |
| osakekohtainen tulos, euroa |  |  |  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella   |  |  |  |  -0,04 |   -0,03 |   -0,24 |
| oikaistu osakekohtainen   |  |  |  |     |      |      |
| tulos, euroa        |  |  |  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA       |  |  |  | 1-3/2010 | 1-3/2009 | 1-12/2009 |
| TULOSLASKELMA, Me      |  |  |  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS     |  |  |  |   -2,8 |   -1,7 |   -16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät: |  |  |  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoerot ulkomaisista |  |  |  |   4,7 |    0,1 |    0,4 |
|  yksiköistä        |  |  |  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden muut laajan  |  |  |  |   4,7 |    0,1 |    0,4 |
| tuloksen erät, verojen   |  |  |  |     |      |      |
| jälkeen           |  |  |  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS  |  |  |  |   1,9 |   -1,6 |   -15,6 |
| YHTEENSÄ          |  |  |  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan    |  |  |  |     |      |      |
| tuloksen jakautuminen:   |  |  |  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyrityksen omistajille |  |  |  |   1,9 |   -1,6 |   -15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Määräysvallattomille   |  |  |  |   0,0 |      |    0,0 |
|  omistajille       |  |  |  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LYHENNETTY TASE, Me  |     | 31.3.201 | 31.3.2009 | 31.12.200 |
|                 |     |    0 |      |     9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo          |     |   21,8 |    0,7 |   20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut aineettomat hyödykkeet |     |   22,3 |   19,6 |   23,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset käyttöomaisuus- |     |   7,2 |    7,0 |    7,3 |
|  hyödykkeet          |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset |     |   1,8 |    0,1 |    1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset myynti- ja muut |     |   0,9 |    0,5 |    0,9 |
|  saamiset           |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus       |     |   1,2 |    1,5 |    1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myyntisaamiset        |     |   17,1 |   12,1 |   19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut saamiset        |     |   19,9 |   24,4 |   17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Sijoitukset         |     |   0,9 |      |    1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat          |     |   27,2 |   51,5 |   25,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ         |     |  120,2 |   117,4 |   118,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           |     |   79,2 |   81,9 |   77,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat   |     |   3,8 |    4,6 |    3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat |     |   16,7 |      |   16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset velat   |     |   0,3 |    0,0 |    0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat |     |   2,3 |   20,0 |    2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ostovelat ja muut velat   |     |   18,0 |   11,0 |   18,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  |     |  120,2 |   117,4 |   118,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

A = Osakepääoma                                 
B = Ylikurssirahasto                              
C = Omat osakkeet                                
D = Muuntoerot                                 
E = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                   
F = Muut rahastot                                
G = Voittovarat                                 
H = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä          
I = Määräysvallattomien omistajien osuus                    
J = Oma pääoma yhteensä                             

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |   H |  I |   J |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 4, | 0,8 | -0, | 0,4 | 12,6 | 52,1 | 6,6 | 77,1 | 0,1 | 77,2 |
| pääoma  | 7 |   |  1 |   |   |   |   |    |   |    |
| 1.1.2010 |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tappion  |  |   |   |   |   | -22, | 22,7 |  0,0 |   |  0,0 |
| kattamine |  |   |   |   |   |  7 |   |    |   |    |
| n     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperu |  |   |   |   |   |   | 0,2 |  0,2 |   |  0,2 |
| steiset  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| maksut  |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |  |   |   |   |   |   | -0,1 | -0,1 |   | -0,1 |
| muutokset |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauska |  |   |   | 4,7 |   |   | -2,8 |  1,9 | 0,0 |  1,9 |
| uden   |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| laaja   |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| tulos   |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| yhteensä |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 4, | 0,8 | -0, | 5,1 | 12,6 | 29,4 | 26,5 | 79,1 | 0,0 | 79,2 |
| pääoma  | 7 |   |  1 |   |   |   |   |    |   |    |
| 31.12.201 |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
| 0     |  |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    |  A |  B |  C |   D |   E |   F |   G |   H/J |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 | 0,8 | -0,1 | -0,1 |  0,3 |  50,6 |  27,3 |  83,5 |
| 1.1.2009  |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskau |   |   |   |  0,1 |    |    |  -1,8 |  -1,6 |
| den laaja |   |   |   |    |    |    |    |     |
| tulos   |   |   |   |    |    |    |    |     |
| yhteensä  |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 4,7 | 0,8 | -0,1 |  0,1 |  0,3 |  50,6 |  25,5 |  81,9 |
| 31.3.2009 |   |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Kesäkuussa 2009 maksettiin osinkoa yhteensä 5 097 325,52 euroa eli 0,07 euroa  
osakkeelta 72 818 936 osakkeelle.                        
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LYHENNETTY        |  | 1-3/2010 | 1-3/2009 | 1-12/2009 |
| RAHAVIRTALASKELMA, Me       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat     |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos        |  |   -2,8 |   -1,7 |   -16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut katsauskauden tulokseen |  |    1,8 |    1,5 |    7,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset      |  |    1,8 |    2,0 |    14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot          |  |   -0,1 |   -0,0 |    -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot           |  |    0,0 |    0,2 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot          |  |   -0,7 |   -0,2 |    -3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta   |  |    0,1 |    2,0 |    2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat      |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta      |  |      |      |   -14,0 |
| vähennettynä            |  |      |      |      |
| hankintahetken rahavaroilla    |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktiot vähemmistön kanssa  |  |      |      |    -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin     |  |   -0,2 |   -1,3 |    -5,3 |
| hyödykkeisiin           |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin     |  |   -0,1 |   -0,3 |    -1,2 |
| hyödykkeisiin           |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin |  |   -0,1 |      |    -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista sijoituksista |  |    0,9 |      |    0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot sijoituksista    |  |    0,0 |      |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot sijoituksista   |  |    0,1 |      |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta    |  |    0,5 |   -1,6 |   -21,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut      |  |      |      |    -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |  |      |      |    -5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta     |  |     - |     - |    -6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos         |  |    0,6 |    0,3 |   -26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden alussa   |  |   25,7 |   51,0 |    51,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten     |  |    0,9 |    0,1 |    0,4 |
| vaikutus              |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten käyvän arvon muutosten |  |    0,0 |    0,1 |    0,2 |
| vaikutus              |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden lopussa  |  |   27,2 |   51,5 |    25,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET                     

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja   
arvostusperiaatteita ja noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä 
vuositilinpäätöksessä, mutta osavuosikatsauksen laadinnassa ei ole noudatettu  
kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Uusilla 1.1.2010   
alkaen voimassa olevilla IFRS-säännöksillä ei ole ollut olennaista vaikutusta  
konsernin osavuosikatsauksen laatimisperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin.   

Vuoden 2010 alusta Tecnotreen segmenttiraportointi on muuttunut siten, että IFRS
8 mukaisina toimintasegmentteinä ovat maantieteelliset alueet: Amerikka     
(Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä  
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue).                        

Tilinpäätöksessä esitetty Tecnotree Intian hankintamenolaskelma on 31.3.2010  
edelleen alustava, koska yhtiön varojen käyvän arvon määrittäminen on vielä   
kesken.                                     

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

Segmenttiraportoinnin muutoksista on selvitys tämän osavuosikatsauksen     
tekstiosassa.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| TOIMINTASEGMENTIT:           | 1-3/2010 | 1-3/2009 |  1-12/2009 |
| LIIKEVAIHTO, Me            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amerikka (Pohjois-, Väli- ja      |    4,5 |    7,0 |    23,1 |
| Etelä-Amerikka)            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa                |    2,0 |    1,6 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEA (Lähi-itä ja Afrikka)       |    5,9 |    2,1 |    21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue)    |    1,8 |    0,8 |     3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                |   14,1 |   11,5 |    53,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me    | 31.3.2010 | 31.3.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit             |    0,0 |    0,1 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omasta puolesta           |    0,6 |    0,0 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Irlannin kiinteistöön liittyvä     |    0,4 |    0,4 |     0,4 |
| rajoitus                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me       | 31.3.2010 | 31.3.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei purettavissa olevien muiden     |      |      |       |
| vuokrasopimusten perusteella      |      |      |       |
| maksettavat vähimmäisvuokrat:     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yhden vuoden kuluessa erääntyvät  |    0,7 |    0,6 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1-5 vuoden kuluessa erääntyvät   |    0,5 |    0,4 |     0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TALOUDELLISET       |   1-3/2010 | 1-3/2009 |  1-12/2009 |
| TUNNUSLUVUT, Me           |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %    |     -6,8 |   -4,6 |    -13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %       |    -14,4 |   -8,4 |    -20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %         |     66,4 |   69,7 |    65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %      |    -11,5 |   -38,5 |    -10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit            |     0,1 |    0,3 |     1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta         |     0,9 |    2,8 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot      |     3,3 |    3,7 |    14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta         |     23,7 |   31,8 |    27,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta             |     21,9 |   11,7 |    11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin       |     756 |    353 |     665 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa      |     759 |    350 |     779 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAKEKOHTAISET      |   1-3/2010 | 1-3/2009 |  1-12/2009 |
| TUNNUSLUVUT, Me           |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,        |    -0,04 |   -0,03 |    -0,24 |
| laimentamaton, euroa        |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,        |    -0,04 |   -0,03 |    -0,24 |
| laimennusvaikutuksella oikaistu,  |       |      |       |
| euroa                |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, euroa  |     1,08 |   1,38 |    1,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä kauden lopussa,     |    73 496 |  59 142 |   73 496 |
| 1 000 kpl              |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin,       |    73 496 |  59 142 |   68 039 |
| 1 000 kpl              |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys, euroa    |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi           |     0,92 |   0,89 |    1,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin               |     0,86 |   0,78 |    0,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin               |     1,00 |   0,96 |    1,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa,   |     0,97 |   0,93 |    0,94 |
| euroa                |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo kauden  |     71,4 |   55,1 |    69,2 |
| lopussa, Me             |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. kpl       |     3,6 |    2,6 |    22,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä   |     4,9 |    4,3 |    30,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, Me           |     3,3 |    2,3 |    23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta-/voittosuhde (P/E)      |       |      |    -3,97 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT       | 1Q/10 | 4Q/09 | 3Q/09 | 2Q/09 | 1Q/09 | 4Q/08 |
| NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 14,1 |  13,5 |  13,2 |  15,0 |  11,5 |  21,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, muutos %  | 22,8 | -37,7 | -27,4 | -32,6 | -24,1 |  13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       | -1,9 |  -8,5 |  -3,0 |  -1,5 |  -1,7 |  5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta   | -13,5 | -62,8 | -23,0 | -10,0 | -14,9 |  23,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | -2,5 |  -8,5 |  -3,5 |  -1,8 |  -1,4 |  5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |  759 |  779 |  842 |  820 |  350 |  354 |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  | -0,04 | -0,10 | -0,06 | -0,04 | -0,03 |  0,08 |
| laimentamaton, euroa  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  | -0,04 | -0,10 | -0,06 | -0,04 | -0,03 |  0,08 |
| laimennusvaikutuksella |    |    |    |    |    |    |
| oikaistu, euroa     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma   | 1,08 |  1,05 |  1,12 |  1,20 |  1,38 |  1,41 |
| pääoma, euroa      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, | -9,1 |  -8,3 | -11,3 | -14,3 | -31,5 | -31,0 |
| Me           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, Me     | 21,9 |  11,7 |  15,2 |  21,5 |  11,7 |  9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa

Liitteet & linkit