Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2012 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Osavuosikatsaustiedote
27.4.2012 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintahallintajärjestelmien miltei koko kentän yhteinäisellä ratkaisulla niin kiinteän verkon, mobiilipalveluiden sekä laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Alhainen liikevaihto mutta korkea tilauskanta

  • Katsauskauden liikevaihto oli 10,0 miljoonaa euroa (10,6 miljoonaa euroa vuotta aiemmin) ja oikaistu liiketulos oli -5,8 miljoonaa euroa (-4,9). Liiketulos oli -7,2 miljoonaa euroa (-8,3) ja katsauskauden tulos -8,8 miljoonaa euroa (-8,1).
  • Ensimmäinen vuosineljänne oli yhtiölle tyypilliseen tapaan liikevaihdoltaan alhainen.
  • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 36,2 miljoonaa euroa (22,1). Korkea tilauskanta johtui yhtiön 20.12.2011 tiedottamasta USD 30,5 miljoonan suuruisesta kaupasta Latinalaisesta Amerikasta, jota kirjattiin liikevaihtoon nyt 1,4 miljoonaa euroa.
  • Katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiö on tiedottanut uudesta USD 24 miljoonan tilauksesta, jonka seurauksena tilauskanta tiedotushetkellä on ennätyskorkea.

Yhtiön käyttöpääoman rahoittamiseksi ja likviditeetin parantamiseksi Tecnotree suunnittelee vähintään 10 miljoonan euron lisärahoituksen hankkimista vuoden 2012 aikana.

 

AVAINLUVUT 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
Liikevaihto, Me 10,0 10,6 62,3
Oikaistu liiketulos Me* -5,8 -4,9 -1,7
Liiketulos, Me -7,2 -8,3 -11,1
Tulos ennen veroja, Me -8,0 -7,8 -9,9
Katsauskauden tulos, Me -8,8 -8,1 -15,6
       
Osakekohtainen tulos, euroa -0,12 -0,11 -0,21
       
Tilauskanta, Me 36,2 22,1 40,4
       
Rahavirta investointien jälkeen, Me 0,3 -6,7 -18,1
Rahavarojen muutos, Me -0,7 -3,7 -9,8
Rahavarat, Me 6,0 12,8 6,7
       
Omavaraisuusaste % 48,6 61,3 50,7
Nettovelkaantumisaste % 50,9 13,7 43,1
       
Henkilöstö katsauskauden lopussa 981 914 926

 

* Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-3/2012 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-3/2011, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Kaj Hagros:

“Vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 10,0 miljoonaa euroa eli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna (10,6). Ensimmäinen vuosineljännes on yhtiölle tyypillisesti liikevaihdoltaan alhainen. Useita palvelusopimuksia uusitaan vasta vuoden toisella neljänneksellä. Yhtiö sai vuoden 2011 lopussa suurimman tilauksen koko toiminta-aikanansa. Tämä USD 30,5 miljoonan arvoinen toimitus on nyt käynnistynyt, mutta se tuloutuu pääosin vasta tulevien periodien aikana. Tämän ja huhtikuussa 2012 tiedottamamme USD 24 miljoonan kaupan ansiosta tilauskantamme on kasvanut lähes kolminkertaiseksi verrattuna vuoden takaiseen, mikä indikoi 2011 kommunikoidun strategiamuutoksen kantavan hedelmää. Kasvun rahoittamiseksi suunnittelemme lisärahoituksen hankkimista.”

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat


Katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiö on tiedottanut uudesta merkittävästä, USD 24 miljoonan arvoisesta sopimuksesta Latinalaisessa Amerikassa.

Vuoden 2012 näkymät

Vuoden 2012 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan paremmat kuin vuonna 2011. Oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä. Myös rahavirran investointien jälkeen arvioidaan paranevan vuoteen 2011 verrattuna. Oikaistu liiketulos on liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja.

Taloudellinen tiedottaminen

Tecnotreen seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan;

1-6/2012 keskiviikkona 8.8.2012
1-9/2012 keskiviikkona 31.10.2012

Tecnotree järjestää analyytikoille ja toimittajille osavuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden 27.4.2012 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä, Freda-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Kaj Hagros. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ


Hallitus

LISÄTIETOJA
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, puh. 040 849 1749
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

 

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, viestimiseen, asiakkuudenhallintaan ja sisältöliiketoimintaan. Tecnotreen ratkaisujen avulla tietoliikennepalvelujen tarjoajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa luomalla digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja, ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tecnotree tunnetaan joustavuudestaan ja sitoutuneisuudestaan. Yhtiöllä on yli 900 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V.
Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.