Pääministeri avaa hankkeen Teknologia '15:ssa: Automaatio luo huomisen työpaikat

Teknisen Kaupan Sähkö- ja koneautomaatiojaosto on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta automaatiosta ja sen elintärkeästä merkityksestä Suomen teollisuudelle ja kilpailukyvylle.  Automaatio luo huomisen työpaikat -hanke julkaistaan Helsingin Messukeskuksessa 6.10. Teknologia '15 -tapahtumassa ja sen käynnistää pääministeri Juha Sipilä.

Suomen talous ja teollisuus kaipaavat nyt ripeitä toimia elpyäkseen. Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen Sähkö- ja koneautomaatiojaoston hankkeella on tarkoitus lisätä tietoa automaation tarjoamista mahdollisuuksista. Jaoston puheenjohtajan Mikko Uuskosken mukaan on tärkeää herätä ymmärtämään, kuinka suuri merkitys automaatiolla on teollisuuden elinkelpoisuudelle.

– Automaatio nähdään jopa uhkana työpaikkojen säilymiselle, vaikka se päinvastoin toimii katalyyttina uusille innovaatioille, korkeamman jalostusasteen tuotteille, houkuttelevammille palveluille sekä entistä kiinnostavammille työpaikoille, Uuskoski sanoo.

Automaatioala ja oppilaitokset yhteistyöhön

Kiinnostavat työpaikat tarvitsevat tekijöitä ja innovaattoreita. Määrärahojen leikkaukset oppilaitoksilta eivät suinkaan edistä suomalaista osaamista ja siksi työelämän ja oppilaitosten välinen kanssakäyminen ja tiedonvaihdanta on entistäkin tärkeämpää.

– Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa sähkö- ja koneautomaatioalan yritykset aloittavat yhteistyön erityisesti toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja teknisten yliopistojen kanssa tarjoamalla kouluille omaa osaamistaan, materiaaleja, tuotteita, komponentteja ja tilaisuuksia konkreettiseen työhön tutustumiseen.

Konkreettisista yhteistoimintamuodoista sovitaan oppilaitosten tarpeiden mukaan. Sähkö- ja koneautomaatioyritykset ovat asettaneet tavoitteekseen tukea alalla opiskelua ja sen kehittämistä 100 000 eurolla, ja tavoite näyttää jopa ylittyvän.

Lisätietoja antavat

puheenjohtaja Mikko Uuskoski
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen Sähkö- ja koneautomaatiojaosto
p. 040 549 3233, mikko.uuskoski@beckhoff.fi

asiamies, yhteyspäällikkö Jan Sucksdorff
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry
p. 0400 944 288, jan.sucksdorff@tekninen.fi

Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden maahantuontia ja myyntiä sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palvelujen toimittamista. Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry on alan yritysten ja yhdistysten järjestö ja kilpailukyvyn kehittäjä. Yhdistyksen 350 jäsenyritystä työllistävät 20 000 henkilöä ja niiden liikevaihto oli vuonna 2014 yhteensä 8,5 mrd. euroa. Lisätietoja verkkosivulta tekninen.fi.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit