TeliaSonera International Carrier toimittaa uraauurtavan nopean 622 Mt:n yhteyden Euroopasta Venäjän kautta Kiinaan

TeliaSonera International Carrier on allekirjoittanut DANTEn kanssa täysin uudenlaisen sopimuksen TEIN2-verkon toimittamisesta. Sopimuksen perusteella aasialaiset tieteentekijät voivat muodostaa yhteyden uudella ja huippunopealla 622 megatavun kuitulinkillä Kiinasta Venäjän kautta Eurooppaan. Huippunopean ja hyvin vähäisellä kiertoviiveellä toimivan linkin avulla tutkijat niin Aasiassa kuin kaikkialla Euroopassakin voivat jakaa tietoja ja edistää kehitysprojekteja. Huippunopea linkki toimitetaan yhdessä CJSC TransTeleComin kanssa.

DANTE on voittoa tuottamaton organisaatio, joka suunnittelee, rakentaa ja hallinnoi tutkimus- ja koulutusverkkoja kaikkialla maailmassa. Se on valinnut TeliaSonera International Carrierin toimittamaan ensimmäisen suoran 622 megatavun huippunopean yhteyden Euroopan ja Aasian välille. Linkki toimitettiin helmikuussa 2006, ja DANTElla on vielä optio päivittää linkkiin 2,5 gigatavun kapasiteetti – kyseessä on siis kaikkien aikojen ensimmäinen tällä kaistanleveydellä toimiva kansainvälinen linkkiyhteys Venäjän kautta Aasiaan. Huippunopean signaalin siirron Moskovasta Pekingiin toimittaa CJSC TransTeleCom, Venäjän johtava runkoverkon teleoperaattori. Lyhyt viive on hyvin tärkeä tekijä tieteellisten yhteisöjen ajankäytön kannalta kriittisissä sovelluksissa ja tietyissä liiketoiminnan sovelluksissa. Viimeaikaisissa testeissä, joissa tietoliikenne reititettiin linkin kautta Kööpenhaminan, Moskovan ja Pekingin välillä, kiertoviive oli enintään 160 ms, kun muilla reiteillä Euroopasta Yhdysvaltain kautta Aasiaan viive on yli kaksinkertainen tähän verrattuna. Peking–Kööpenhamina-linkki yhdistää TEIN2-verkon sen Euroopassa olevaan vastapuoleen, GÉANT2:een, jolloin aasialaisella yliopistoväellä on mahdollisuus muodostaa yhteys jopa 30 miljoonaan eurooppalaiseen yhteistyökumppaniin. "Esimerkiksi suurenergiafysiikassa ja radioastronomiassa nykypäivänä käytettävät tieteelliset sovellukset edellyttävät siirtokerroksen vähäistä viivettä", sanoo Ingvar Larsson, TeliaSonera International Carrierin toimitusjohtaja. "Uusi huippunopea linkki Venäjän kautta Aasiaan toimitetaan yhteistyössä CJSC TransTeleComin kanssa, joka on kumppanimme tässä projektissa. Kumppanuuden myötä voimme tarjota eurooppalaisille ja aasialaisille tieteellisille yhteisöille tämän ainutlaatuisen, laadukkaan ja lajissaan kaikkien aikojen ensimmäisen yhteyden." "Uusi yhteys toimii porttina TEIN2-kumppaneille ja tuo idän ja lännen tutkijat entistä lähemmäs toisiaan", kuvasi Dai Davies, DANTEn toimitusjohtaja. "Aasian tutkimusverkoilla on kova tarve saada käyttöön suora ja sitä kautta entistä paljon nopeampi reitti Eurooppaan, ja tämä on ajanut uuden linkin kehitystä eteenpäin." "Meille kumppanuus projektissa on vastuullinen ja tärkeä asia”, sanoo Sergei Lipatov, CJSC TransTeleComin toimitusjohtaja. "TransTeleCom on valmis tarjoamaan modernia verkkoinfrastruktuuria ja tehokkaita teknisen tuen järjestelmiä, jotta tieteentekijöiden yhteistyölle Euroopassa ja Aasiassa saadaan luotua luotettava menetelmä." TEIN2-verkko, joka aloitti toimintansa joulukuussa 2005, yhdistää Kiinan, Indonesian, Japanin, Korean, Malesian, Filippiinien, Singaporen, Thaimaan, Vietnamin ja Australian kansalliset verkot. Verkon tarkoituksena on muodostaa digitaalinen tietosilta alueen eri maiden välille ja edistää entistä läheisempiä suhteita eurooppalaisiin tutkijoihin. Tietoja TeliaSonera International Carrierista TeliaSonera International Carrier on kansainvälisten tietoliikennepalvelujen toimittaja. Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja, joilla operaattorit, palveluntarjoajat, sisällöntuottajat ja muut tukkukäyttäjät voivat hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Keksimme asiakkaillemme jatkuvasti uusia tapoja lisätä tuottavuutta, parantaa laatua ja vähentää kustannuksia. Kattavaa verkkoa ja laadukasta tekniikkaa älykkäästi hyödyntämällä voimme toimittaa laajan valikoiman standardoituja ja mukautettuja palveluja kaistanleveyksistä kehittyneisiin IP-palveluihin. TeliaSonera International Carrier on kokonaan TeliaSonera-konsernin omistuksessa. Lisätietoja on sivustossa www.teliasoneraic.com Tietoja CJSC TransTeleComista CJSC TransTeleCom Com (TTC) on yksi johtavista runkoverkon teleoperaattoreista kansallisessa mittakaavassa. Se on dynaamisesti kasvava yhtiö, joka laajentaa jatkuvasti innovatiivisia tietoliikennepalvelujaan vastatakseen markkinoiden kasvavaan kysyntään. TTC perustettiin vuonna 1997. Sen osakkeet omistaa 100-prosenttisesti JSC eli Venäjän rautatiet. TTC operoi ja ylläpitää Venäjän laajinta valokuituverkkoa, joka on yli 50 000 km pitkä. Verkossa on 900 liityntäsolmua 71:ssä Venäjän 88 alueesta, ja se kytkee yhteen Euroopan ja Aasian. Nykyisin TTC on yksi kolmesta johtavasta kiinteän verkon operaattorista. TTC toimittaa 40 % kansainvälisestä yksityishenkilöiden liittymävuokrauksesta, alueellisia Internetin käyttöpalveluita sekä yli puolet IP VPN -markkinoiden volyymista. Neljän viime vuoden aikana tuotto viestintäpalveluista on kasvanut yhdeksän kertaa. TTC on vuodesta 2003 lähtien saanut kansallisen "Vuoden yritys" -palkinnon kolme kertaa peräkkäin. TTC on onnistuneesti uudistanut DWDM (dense wave-division multiplexing) -pohjaisen verkkonsa, joka on Venäjän laajin ja maantieteellisesti täysin redundantti 22 425 km pitkä DWDM-verkko. Verkko parantaa rautateiden tietoliikennettä sekä tietotukea ja laajentaa palveluvalikoimaa. www.transtk.ru Tietoja TEIN2:sta TEIN2 (Trans-Eurasia Information Network) on luonut ensimmäisen laajan mittakaavan tutkimus- ja koulutusverkon Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Se yhdistää alueelliset tutkijat eurooppalaisiin vastapuoliinsa GÉANT2:n kautta, joka on maailman kehittynein kansainvälinen tutkimus- ja koulutusverkko ja muodostaa Aasian ja Tyynenmeren maille portin maailmanlaajuiseen tutkimusyhteistyöhön. Vuodesta 2004 vuoteen 2008 toimivaa TEIN2-verkkoa hallinnoi DANTE, tutkimusverkko-organisaatio, jolla on projekteja Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. TEIN2-hankkeessa DANTEn kanssa yhteistyössä toimivat RENATER, SURFnet sekä UKERNA, joka koostuu Ranskan, Alankomaiden, Ison-Britannian ja Australian kansallisista tutkimus- ja koulutusverkoista. Aasian kumppaneita ovat Kiina, Indonesia, Japani, Korea, Malesia, Filippiinit, Singapore, Thaimaa ja Vietnam. Lisätietoja on osoitteessa www.tein2.net

Tilaa

Liitteet & linkit