Muutoksia TeliaSoneran johdossa

Robert Andersson on nimitetty Soneran toimitusjohtajaksi ja TeliaSoneran johtoryhmän jäseneksi.

Suomen markkinat ovat yksi TeliaSoneran tärkeimmistä markkinoista ja yhtiön ydinliiketoimintaa. Yhtiön profiilin terävöittämiseksi ja panostaaksemme maailmanluokan asiakaskokemuksen tarjoamiseen kaikille Soneran asiakkaille olemme rekrytoineet Robert Anderssonin johtamaan kaikkia niitä liiketoimintayksiköitä, jotka toimivat asiakasrajapinnassa Suomessa. Uusi toimitusjohtaja aloittaa Sonerassa 14.5.2012. Robert Andersson raportoi TeliaSoneran toimitusjohtajalle Lars Nybergille ja hänestä tulee TeliaSoneran johtoryhmän jäsen.

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, että onnistuimme saamaan Robert Anderssonin, jolla on laajaa kansainvälistä kokemusta ja vankka tausta matkaviestinnän alalta Nokia-konsernista sekä vahva verkosto Suomessa, johtamaan ja vahvistamaan liiketoimintaamme ja Sonera-brändiä Suomessa, sanoo toimitusjohtaja Lars Nyberg.

– Soneralla on tärkeä asema Suomen ICT-alalla, ja TeliaSonera on vahva alueellinen toimija. Toimittuani vuosia matkapuhelinliiketoiminnassa, olen todella innostunut siirtymään näin edistyksellisen operaattorin palvelukseen, sanoo Robert Andersson.

Robert Andersson on 51-vuotias ja toiminut uransa aikana monissa johtotehtävissä Nokia-konsernin strategian ja liiketoiminnan kehityksessä, myynnissä, taloushallinnossa ja tuotannossa.  Viime vuosina hän on johtanut Strategic Alliances and Business Development  toimintoa sekä toiminut Devices Finance, Strategy and Sourcing- ja Customer and Market Operations yksiköiden johtajana. Hän oli Nokia Oyj:n johtokunnan jäsen vuosina 2005–2009. Robert Anderssonilla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Svenska handelshögskolanista ja MBA-tutkinto Washington D.C:ssä toimivasta George Washington Universitystä.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 2.4.2012, 8.00 CET.

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, 46-771 77 58 30, press@teliasonera.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSonera auttaa ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta.  TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2011 yhtiön liikevaihto oli 104 mrd. kruunua, käyttökate 36,9 mrd. kruunua ja tulos/osake 4,20 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörsseissä (NASDAQ OMX Stockholm ja NASDAQ OMX Helsinki).  Lue lisää osoitteesta: www.teliasonera.com

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit