TeliaSonera Finland valittaa Viestintäviraston GSM 900 radiolupapäätöksestä

TeliaSonera Finland valittaa Viestintäviraston radiolupapäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja hakee sen toimeenpanon keskeyttämistä. Yhtiön mielestä päätös on myös ristiriidassa tietoyhteiskunnan kehittämisen kanssa, sillä sen toteuttaminen vaatii lisäpanostusta kolmatta sukupolvea tehottomampaan ja vanhempaan matkaviestinteknologiaan.

Viestintävirasto on 4.1.2006 julkistanut päätöksen TeliaSonera Finland Oyj:n matkaviestinverkkoliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön Sonera Mobile Networks Oy:n P-GSM 900 -radioluvan uusimisesta. Uudessa 31.12.2010 saakka voimassa olevassa radioluvassa 19 kanavan käyttöoikeus siirretään Finnet Verkot Oy:lle. Päätöksen mukaan radiotaajuuksien luovutuksen tulee tapahtua 31.12.2006 mennessä. ”Olemme sitoutuneet tietoyhteiskunnan kehittämiseen pitkäjänteisesti. Valitettavasti joudumme nyt ohjaamaan investointeja perus-GSM-verkon käyttöoikeuksien siirron toteuttamiseen. Pidämme päätöstä yllättävänä ja myös ristiriitaisena, koska Suomessa on kannettu laajaa huolta tulevaisuuden tietoyhteiskunnan syntymisen turvaavien investointien riittävyydestä, ja päätöksen toteuttaminen vaatii lisäpanostusta kolmatta sukupolvea tehottomampaan matkaviestinteknologiaan.”, TeliaSonera Finlandin toimitusjohtaja Juho Lipsanen sanoo. TeliaSonera Finland arvioi käyttöoikeuksien luovuttamisen aiheuttavan kertaluonteisen 15 - 20 miljoonan euron kustannuksen, lähinnä käyttöomaisuusinvestointeihin. Mikäli toimeenpano etenee Viestintäviraston päätöksen mukaisesti, TeliaSonera Finland kirjaa käyttöomaisuusinvestoinnin vuoden 2006 tilinpäätökseen. ” Radiolupapäätöksestä huolimatta meille on tärkeintä taata asiakkaillemme myös jatkossa paras palvelutaso. TeliaSonera Finlandin tavoitteena on jatkaa syksyllä julkistettuun kehitysohjelmaan kuuluvia laajennusinvestointeja verkko- ja teknologiamigraatioon varmistaakseen palvelutarjontansa edistyksellisyyden myös tulevaisuudessa”, Juho Lipsanen painottaa. Suomessa matkaviestinverkkotoimintaan liittyviä radiokanavia hallinnoi Viestintävirasto, joka myöntää verkko-operaattoreille käyttöoikeuden niihin määräajaksi. Sonera Mobile Networks Oy:n lisäksi Viestintävirasto teki päätöksen myös Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:n ja Finnet Verkot Oy:n P-GSM 900-radioluvista. Kaikkien kolmen operaattorin käyttöoikeudet radiokanaviin ovat voimassa 31.12.2010 saakka.

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit