TeliaSonera ja Altimo valittavat moskovalaisen oikeusistuimen päätöksestä

Marraskuussa 2009 Altimo ja TeliaSonera sopivat tietyin ehdoin yhdistävänsä omistuksensa luovuttamalla molempien yhtiöiden suorat ja epäsuorat omistukset Turkcellista ja MegaFonista uuteen yhtiöön, jolla olisi hyvin toimiva hallinto. Megafonin toiseksi suurin omistaja AF Telecom kutsuttiin myös mukaan muodostamaan uutta yhtiötä. 

Huhtikuussa 2010 AF Telecom vaati tytäryhtiönsä Telecominvestin välityksellä moskovalaista oikeusistuinta mitätöimään kaikki TeliaSoneran ja Altimon välisen sopimuksen Megafoniin liittyvät kohdat. Oikeusistuin teki 22.6. asiassa päätöksen Telecominvestin hyväksi. Oikeuden päätös ei ole astunut vielä voimaan. 

Altimo ja TeliaSonera ovat eri mieltä oikeuden päätöksen kanssa ja uskovat, että päätös perustuu tosiasioiden sekä sovellettavien sääntöjen ja säädösten puutteelliseen analysointiin. Altimo ja TeliaSonera uskovat, että sopimus on täysin laillinen ja täytäntöönpanokelpoinen, eikä se ole ristiriidassa Venäjän tai muun sovellettavan lainsäädännön kanssa tai loukkaa oikeudenvastaisesti minkään kolmannen osapuolen (Telecominvest mukaan lukien) oikeuksia. 

Molemmat yhtiöt ovat sitä mieltä, että yleistä aiesopimusta ei voi riitauttaa oikeudessa Venäjän ulkomaisia investointeja koskevan lain vastaisena. 

Altimo ja TeliaSonera valittavat päätöksestä muutoksenhakutuomioistuimeen laissa säädetyssä ajassa.
 

_________________________________________________________________________
TeliaSoneran lehdistöpalvelu vastaa toimittajille numerosta: +46-771 77 58 30

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit