TeliaSonera julkaisee uuden organisaation mukaiset vertailuluvut vuosilta 2006 ja 2005

TeliaSonera julkaisee, ennen tammi-maaliskuun 2007 osavuosikatsausta, konsernin uuden organisaation mukaisen neljän liiketoiminta-alueen taloudelliset ja operatiiviset vertailuluvut (proforma) vuosilta 2006 ja 2005. Vuosineljänneskohtaiset luvut löytyvät TeliaSoneran kotisivuilta osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa.

TeliaSonera vaihtoi 1.1.2007 maakohtaisista tulosyksiköistä koostuneen organisaationsa uuteen rakenteeseen, jolla pyritään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla matkaviestin- ja laajakaistapalvelujen, yrityksille tarjottavien hallintapalvelujen sekä itämarkkinoiden voimakas kasvu. Uudella organisaatiolla pyritään liiketoiminnan parempaan kohdentamiseen ja toiminnan yksinkertaistamiseen kannattavan kasvun edistämiseksi ja muutosten toteutusnopeuden lisäämiseksi. TeliaSoneran toiminnot on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Services, Broadband Services, Integrated Enterprise Services ja Eurasia. Tämän johdosta TeliaSoneran raportointi on muutettu vastaamaan uutta rakennetta. Vertailukelpoisten lukujen julkaiseminen vuosilta 2006 ja 2005 ei vaikuta vuoden 2006 vuosikertomuksessa raportoituihin konsernitason lukuihin eikä julkaistuihin kehitysnäkymiin.

Mobility Services
Liiketoiminta-alue vastaa henkilökohtaisten liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta kuluttaja- ja yrityssegmentin massamarkkinoille. Keskeisiä tuotteita ja palveluja ovat langattomat puhe- ja datapalvelut ja sisältöpalvelut, WLAN-palvelualueet, laajakaistayhteyksillä toimivat matkaviestinpalvelut, matkapuhelinten ja tietokoneiden yhdentyminen sekä Wireless Office. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu matkaviestinliiketoiminta Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa ja Espanjassa. Liiketoiminta-alueella on noin 7 100 työntekijää.

MSEK, paitsi Proforma
käyttökateprosentti ja Proforma 2005
liittymämäärä 2006
Liikevaihto 41 949 40 274
Käyttökate ennen
kertaluonteisia eriä 13 844 12 492

Käyttökate-% 33,0 31,0
Liiketulos ennen
kertaluonteisia eriä 9 610 7 713
Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 252 3 897
Liittymämäärä (tuhatta)
kauden lopussa 13 434 13 000


Broadband Services
Liiketoiminta-alue vastaa massamarkkinoiden palveluista kotien ja toimistojen yhteyksiin ja kodin viestintään. Alueen keskeisiä tuotteita ja palveluja ovat kupari-, kuitu- ja kaapeliyhteyksillä tarjottavat laajakaistapalvelut, IP-TV, internet-puhelut, kodin viestintäpalvelut, IP-VPN / Business Internet, vuokrajohdot ja perinteiset puhepalvelut. Liiketoiminta-alue vastaa konsernin runkoverkosta mukaan lukien kansainvälisen verkkokapasiteettitoiminnan dataverkko. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu toimintoja Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa sekä kansainvälinen verkkokapasiteettiliiketoiminta. Liiketoiminta-alueella on noin 14 600 työntekijää.

MSEK, paitsi Proforma
käyttökateprosentti ja Proforma 2005
liittymämäärät 2006
Liikevaihto 40 880 41 399
Käyttökate ennen
kertaluonteisia eriä 13 629 13 604

Käyttökate-% 33,3 32,9
Liiketulos ennen
kertaluonteisia eriä 8 295 7 281
Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 605 4 584
Liittymämäärä (tuhatta)
kauden lopussa
Laajakaista 1 990 1 430
Kiinteän verkon
puhepalvelut 6 497 7 064


Integrated Enterprise Services
Liiketoiminta-alue vastaa sellaisesta Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnasta, jossa TeliaSonera tarjoaa yritysten sisäisen tietotekniikka- ja televiestintäinfrastruktuurin hallintaa. Samalla liiketoiminta-alue kantaa vastuun yritysten kokonaisvaltaisista televiestintätarpeista. Asiakkaille tarjottavia palveluja ovat muun muassa verkottuneet tietotekniikkapalvelut, puhe- ja dataratkaisut, järjestelmäintegraatio ja yhdentyvät palvelut sekä pitkälle vakioidut ratkaisut pienille ja keskisuurille yrityksille. Esimerkkejä palveluista ovat lähiverkkojen hallinta, palvelimet, työasemat, IP- vaihteet ja puhelinpalvelukeskukset, liikkuvuus- ja turvallisuusratkaisut sekä horisontaaliset perusratkaisut, kuten sähköpostipalvelut. Liiketoiminta-alue tarjoaa päästä-päähän-hallintaratkaisuja palvelutakuulla. Liiketoiminta-alueella on noin 3 400 työntekijää.


MSEK, paitsi Proforma Proforma
käyttökateprosentti 2006 2005
Liikevaihto 12 940 12 946
Käyttökate ennen
kertaluonteisia eriä 360 121

Käyttökate-% 2,8 0,9
Liiketulos ennen
kertaluonteisia eriä 44 -181
Käyttöomaisuusinvestoinnit 324 373


Eurasia
Liiketoiminta-alue käsittää Finturin enemmistöomisteiset toiminnot Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Georgiassa ja Moldovassa. Liiketoiminta-alue

vastaa myös TeliaSoneran osakeomistuksen kehittämisestä venäläisessä MegaFonissa (omistusosuus 44 %) ja turkkilaisessa Turkcellissa (omistusosuus

37 %). Päävastuuna on omistaja-arvon luominen ja liittymätiheyden kasvun hyödyntäminen kyseisissä maissa. Liiketoiminta-alueella on noin 2 000 työntekijää.

MSEK, paitsi Proforma
käyttökateprosentti ja Proforma 2005
liittymämäärät 2006
Liikevaihto 8 508 6 367
Käyttökate ennen
kertaluonteisia eriä 4 759 3 474

Käyttökate- % 55,9 54,6
Tuotot osakkuusyhtiöistä,
Venäjä 2 780 1 176
Tuotot osakkuusyhtiöistä,
Turkki 2 020 1 761
Liiketulos ennen
kertaluonteisia eriä 8 527 5 647
Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 699 2 449
Liittymämäärä (tuhatta)
kauden lopussa
Enemmistöomisteiset yhtiöt 7 352 6 146
Osakkuusyhtiöt 67 149 53 196


TeliaSonera julkaisee tammi-maaliskuun 2007 osavuosikatsauksen 24.4.2007.

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit