TeliaSonera kasvattaa omistusosuuttaan nepalilaisesta Ncellistä

TeliaSonera kasvattaa omistusosuuttaan TeliaSonera Asia Holding B.V.:stä 51 prosentista 75,45 prosenttiin. TeliaSonera Asia Holding B.V. on hollantilainen holdingyhtiö, joka omistaa 80 prosenttia nepalilaisesta Ncellistä ja 100 prosenttia kambodžalaisesta Applifonesta (brändinimi ”Star-Cell”). TeliaSonera maksaa osakkeista noin 1 100 milj. kruunua (160 milj. Yhdysvaltain dollaria). 

 

TeliaSonera kasvattaa kaupalla epäsuoraa omistusosuuttaan nepalilaisesta Ncellistä 40,8 prosentista 60,4 prosenttiin. TeliaSonera on myös hankkinut oikeuden kasvattaa omistusosuuttaan Ncellistä edelleen 72,9 prosenttiin tiettyjen ehtojen täyttyessä.

”Tämä kauppa on osa TeliaSoneran keskeisten omistusosuuksien kasvattamiseen tähtäävää strategiaa. Nepalissa väestö on nuorta, asukkaita on paljon, liittymätiheys on suhteellisen alhainen ja talous kasvaa, joten se tarjoaa TeliaSoneralle loistavat kasvumahdollisuudet. Olemme sitoutuneet jatkamaan investointeja maan televiestintäinfrastruktuurin ja -palvelujen kehittämiseen”, sanoo Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja Tero Kivisaari.

Samaan aikaan TeliaSoneran kambodžalainen tytäryhtiö Applifone (brändinimi ”Star-Cell”) ja Smart Mobile -brändillä toimiva Latelz Co. Ltd. yhdistävät toimintansa ja muodostavat jatkossa vahvemman operaattorin Kambodžan markkinoilla.

Yhtiöiden yhdistyminen edellyttää vielä Kambodžan viranomaisten hyväksyntää. Uusi operaattori toimii Smart Mobile -brändillä, ja yli 850 000 matkaviestinasiakkaallaan siitä tulee vahva operaattori markkinoilla. TeliaSonera Asia Holding B.V. omistaa nyt toteutettavan liiketoimen jälkeen 25 prosenttia uudesta yhtiöstä. 

”Kambodžan matkaviestinmarkkinoita on leimannut ankara kilpailu ja korkea asiakasvaihtuvuus, joten konsolidointikehitys oli vääjäämätöntä. Olemme siksi mielellämme vauhdittamassa tätä kehitystä ja luomassa näin Kambodžaan vahvempaa matkaviestinoperaattoria”, sanoo Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja Tero Kivisaari.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 06.12.2010, klo 09.20 (CET).

_______________________________________________________________________
TeliaSoneran lehdistöpalvelu vastaa toimittajille numerosta: 46-771 77 58 30
Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla - Venäjä ja Turkki mukaan lukien - sekä Espanjassa. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja, joka tarjoaa maiden rajat ylittäviä laadukkaita puhe-, IP- ja kapasiteettipalveluja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. TeliaSonera tarjoaa palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. TeliaSonera luo arvoa keskittymällä maailmanluokan käyttökokemuksen tarjoamiseen asiakkaillensa, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. TeliaSoneran liikevaihto oli 109 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2009, ja liittymämäärä vuoden lopussa oli 147 miljoonaa yhteensä 20 eri maassa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää täältä: www.teliasonera.fi

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit