TeliaSonera myy Stofan Ratokselle

TeliaSonera on allekirjoittanut sopimuksen tanskalaisen tytäryhtiönsä Stofan myynnistä Ratokselle. Ratos on pörssinoteerattu Pohjoismaihin erikoistunut pääomasijoitusyhtiö. Myyntihinta on 1,1 miljardia Tanskan kruunua, kun hinnassa on huomioitu ostettavan yhtiön käteisvarat ja velat.

TeliaSonera osti Stofan vuonna 1995. Stofa on koko TeliaSonera-konserniin kuulumisensa ajan toiminut itsenäisenä tytäryhtiönä, ja kolmen viime vuoden ajan sen palveluja on tarjottu Stofa-brändillä. Tällä hetkellä Stofa tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman televisiopalveluita, huippunopeita laajakaistayhteyksiä ja monipuolisia puhelinpalveluja.

 TeliaSoneran talous- ja rahoitusjohtaja Per-Arne Blomquist kommentoi kauppaa: – Niiden viidentoista vuoden aikana, joina Stofa oli osa TeliaSonera-konsernia Stofan tarjooma ja markkina-asema kehittyi huimasti. Stofan toiminnot eivät kuitenkaan kuulu meidän ydintoimintoihimme Tanskassa. Tästä syystä olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme myydä Stofan omistajalle, joka voi kehittää sen toimintoja edelleen.

 Stofan toimitusjohtaja Ole Simonsen kommentoi: – Kauppa on luonnollinen askel, jonka ansiosta Stofa voi jatkossakin tarjota joustavia ja innovatiivisia tuotteita. – Odotamme innolla uutta lukua Stofan menestystarinassa. Ratos on kokenut innovaattori, joten kaupasta tulevat varmasti hyötymään kaikki Stofan asiakkaat.

 TeliaSoneran taloudellisena neuvonantajana toimi Handelsbanken Capital Market. Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten ja TeliaSoneran hallituksen hyväksyntää. TeliaSonera kirjaa myynnistä yli 500 miljoonan Tanskan kruunun myyntivoiton, joka sisällytetään vuoden 2010 kolmannen neljänneksen tulokseen.

 Stofa

Stofa perustettiin Tanskassa vuonna 1959. Sen pääkonttori sijaitsee tällä hetkellä Horsensissa. Stofa tarjoaa palvelujaan noin 345 000 kotitalouteen yli 300 antenniyhdistyksen kautta, ja sen kuiturunkoverkko on 2 100 kilometriä pitkä. Vuonna 2009 Stofan liikevaihto oli 1 024 miljoonaa, käyttökate 166 miljoonaa ja liikevoitto 92 miljoonaa Tanskan kruunua. Stofalla on noin 500 työntekijää.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 8.7.2010 klo 13.45 (CET).

_______________________________________________________________________
TeliaSoneran lehdistöpalvelu vastaa toimittajille numerosta:+46-771 77 58 30
Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla - Venäjä ja Turkki mukaan lukien - sekä Espanjassa. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja, joka tarjoaa maiden rajat ylittäviä laadukkaita puhe-, IP- ja kapasiteettipalveluja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. TeliaSonera tarjoaa palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. TeliaSonera luo arvoa keskittymällä maailmanluokan käyttökokemuksen tarjoamiseen asiakkaillensa, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. TeliaSoneran liikevaihto oli 109 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2009, ja liittymämäärä vuoden lopussa oli 147 miljoonaa yhteensä 20 eri maassa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää täältä: www.teliasonera.fi

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit