TeliaSonera on saattanut päätökseen MegaFon-kaupan

Tästä tiedotteesta ei tehdä kopioita, eikä niitä tule jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin.

Nämä materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa elimessä, SEC:ssä (United States Securities and Exchange Commission), tai ellei Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesta rekisteröintivelvollisuudesta ole saatu vapautusta. TeliaSonera tai MegaFon ei aio rekisteröidä mitään osaa mistään arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa tai myydä arvopapereita julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja ei ole esitedirektiivin mukainen tarjousesite. Esitedirektiivin mukaan laadittu tarjousesite on saatavilla esitedirektiivin mukaisesti, jos sellainen julkaistaan. Sijoittajien tulee merkitä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita vain tällaisessa esitteessä esitettyjen tietojen perusteella. ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien direktiivi 2010/73/EU, siinä laajudessa kuin se on pantu täytäntöön asiaankuuluvassa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki asiaankuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteet asiaankuuluvassa jäsenvaltiossa.

Tätä asiakirjaa jaetaan ainoastaan ja se on suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville henkilöille tai sellaisille Euroopan talousalueen sisäpuolella oleville henkilöille, jotka ovat Euroopan talousalueen asiaankuuluvassa jäsenvaltiossa täytäntöönpannun esitedirektiivin tarkoittamia kokeneita sijoittajia ja (B), mitenkään rajoittamatta yllä olevaa kohtaa (A), Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella oleville henkilöille tai Yhdistyneen kuningaskunnan sisäpuolella (i) henkilöille, jotka ovat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“määräys”) artiklan 19(5) tarkoittamia sijoitusalan ammattilaisia, tai (ii) määräyksen artiklan 49(2)(a)–(d) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) tai muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki yllä olevien kohtien (A) ja (B) mukaiset tahot jäljempänä yhdessä “asiaankuuluvat tahot”).Tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit ovat ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja tällaisten arvopapereiden merkitsemiseen, ostoon tai hankkimiseen liittyviä kutsuja, tarjouksia tai sopimuksia tehdään ainoastaan asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään muun kuin asiaankuuluvan tahon ei tule toimia tämän dokumentin tai sen sisällön perusteella tai nojautua siihen.

Tämä asiakirja ei ole julkinen tarjous tai ilmoitus arvopapereiden myynnistä Venäjällä, eikä se ole tarjous tai kutsu tehdä tarjouksia, ostaa, myydä, vaihtaa tai siirtää mitään arvopapereita Venäjällä tai venäläiselle henkilölle tai taholle tai venäläisen henkilön tai tahon hyväksi. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole tarjous tai kutsu tehdä tarjouksia, ostaa, myydä, vaihtaa tai siirtää mitään arvopapereita Venäjällä tai venäläiselle henkilölle tai venäläisen henkilön hyväksi, eivätkä ne muodosta myöskään arvopapereita koskevaa ilmoitusta Venäjällä.

Aiemmin tänä aamuna TeliaSonera ilmoitti, että MegaFonin osakkeenomistajat, TeliaSonera, AF Telecom ja Altimo, ovat sopineet MegaFonin arvon realisoinnista osingoilla, osakkeiden myynnillä ja mahdollisella yleisöannilla.

Tällä lehdistötiedotteella vahvistetaan, että MegaFon on tänään maksanut osakkeenomistajilleen 5,15 mrd. Yhdysvaltain dollarin suuruiset osingot, Altimo on myynnyt MegaFonin osakkeensa AF Telecomille ja MegaFonin tytäryhtiölle, ja TeliaSonera on myynnyt kaikki Telecominvestin osakkeensa AF Telecomille.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 24.4.2012 klo 16.15 (CET).

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46-771 77 58 30, press@teliasonera.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit