TeliaSonera valittaa venäläisen oikeusistuimen päätöksestä

TeliaSonera ja Altimo ovat molemmat valittaneet venäläisen muutoksenhakutuomioistuimen 14. lokakuuta antamasta päätöksestä, joka oli Telecominvestille myönteinen, mutta TeliaSoneralle ja Altimolle kielteinen.

Oikeusjuttu alkoi huhtikuussa 2010 Telecominvestin nostamasta kanteesta. TeliaSonera ja Altimo ovat eri mieltä oikeuden päätöksen kanssa ja uskovat, että päätös perustuu tosiasioiden sekä sovellettavien sääntöjen ja säädösten puutteelliseen analysointiin.

Marraskuussa 2009 Altimo ja TeliaSonera sopivat tietyin ehdoin yhdistävänsä omistuksensa luovuttamalla molempien yhtiöiden suorat ja epäsuorat omistukset Turkcellista ja MegaFonista uuteen yhtiöön, jolla olisi hyvin toimiva hallinto. Uuden yhtiön osakkaaksi kutsuttiin myös Megafonin toiseksi suurin omistaja AF Telecom.

AF Telecom jätti huhtikuussa 2010 tytäryhtiönsä Telecominvestin kautta moskovalaiseen tuomioistuimeen kanteen ja vaati mitätöimään kaikki TeliaSoneran ja Altimon välisen sopimuksen MegaFoniin liittyvät kohdat. Moskovalainen tuomioistuin teki 22. kesäkuuta asiassa päätöksen Telecominvestin hyväksi.

TeliaSonera ja Altimo uskovat, että sopimus on täysin laillinen ja täytäntöönpanokelpoinen eikä se ole ristiriidassa Venäjän tai muun sovellettavan lainsäädännön kanssa tai loukkaa oikeudenvastaisesti Telecominvestin tai muiden kolmansien osapuolten oikeuksia.

Molemmat yhtiöt ovat sitä mieltä, että yleistä aiesopimusta ei voi riitauttaa oikeudessa Venäjän ulkomaisia investointeja koskevan lain vastaisena.

_______________________________________________________________________
TeliaSoneran lehdistöpalvelu vastaa toimittajille numerosta: 46-771 77 58 30
Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla - Venäjä ja Turkki mukaan lukien - sekä Espanjassa. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja, joka tarjoaa maiden rajat ylittäviä laadukkaita puhe-, IP- ja kapasiteettipalveluja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. TeliaSonera tarjoaa palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. TeliaSonera luo arvoa keskittymällä maailmanluokan käyttökokemuksen tarjoamiseen asiakkaillensa, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. TeliaSoneran liikevaihto oli 109 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2009, ja liittymämäärä vuoden lopussa oli 147 miljoonaa yhteensä 20 eri maassa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää täältä: www.teliasonera.fi

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit