TeliaSoneraa vastaan esitetyt rikossyytökset ovat perusteettomia

TeliaSoneraan kohdistetut rikossyytökset ovat perusteettomia. Tiedot, joiden mukaan viranomaisten myöntämien taajuuksien ja toimilupien jakamisessa Uzbekistanissa ei olisi toimittu asianmukaisesti, ovat virheellisiä. Tukholman käräjäoikeus on tänään hylännyt syyttäjän lisävaatimuksen 1,8 miljardin kruunun takavarikosta vakavaan lahjusrikokseen liittyen. Lisäksi olemme saaneet vastauksen Uzbekistanin viranomaisilta, jotka vahvistavat kaiken tapahtuneen asianmukaisesti taajuuksien ja toimiluvan myöntämisen yhteydessä. Olemme toimittaneet nämä tiedot tänään ylisyyttäjä Gunnar Stetlerille ja asianajotoimisto Mannheimer Swartlingille.

TeliaSoneran liiketoiminnan perustamisesta Uzbekistaniin on ollut käynnissä kaksi tutkimusta jo jonkin aikaa. Ylisyyttäjä Gunnar Stetler johtaa esitutkintaa, jossa toimimme luonnollisesti yhteistyössä ja annamme kaikki pyydetyt tiedot. Lisäksi asianajotoimisto Mannheimer Swartling tekee asianajaja Biörn Riesen johdolla TeliaSoneran käynnistämää selvitystä. Kahta TeliaSoneran työntekijää on kuultu esitutkinnan yhteydessä, ja heidän yhtiön edustajina tekemiään toimia vastaan on esitetty rikosepäily. Kumpikin työntekijä ja yhtiö kiistävät epäilyn.

Uzbekistanin liiketoiminnan käynnistämisen perusteellinen selvittäminen on äärimmäisen tärkeää TeliaSoneralle. Yrityksen johto ja työntekijät joutuvat elämään vahvistamattomien rikossyytösten kanssa siihen asti, kunnes asia on selvitetty.

TeliaSonera on antanut syyttäjälle ja poliisille sekä Mannheimer Swartlingille yksityiskohtaisen selvityksen investoinneista Uzbekistanissa, muun muassa siitä, mitä neuvotteluja on käyty, neuvotteluihin osallistuneista henkilöistä sekä tehdyistä sopimuksista. TeliaSoneran johto on täysin vakuuttunut siitä, että käynnissä oleva oikeusprosessi osoittaa, ettei rikosepäilyille ole mitään perusteita. Esiin tulleet tiedot eivät tuo muutosta tähän.

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: 46-771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSonera auttaa ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta.  TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2011 yhtiön liikevaihto oli 104 mrd. kruunua, käyttökate 36,9 mrd. kruunua ja tulos/osake 4,20 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörsseissä (NASDAQ OMX Stockholm ja NASDAQ OMX Helsinki).  Lue lisää osoitteesta: www.teliasonera.com

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit