TeliaSoneran yhtiökokous 3.4.2012

Tämänpäiväinen TeliaSonera AB:n yhtiökokous päätti seuraavasti:

Yhtiökokous hyväksyi vuoden 2011 tuloslaskelman ja taseen.

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 2,85 Ruotsin kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2012. Tällä täsmäytyspäivällä osingonmaksun Euroclearin kautta arvioidaan tapahtuvan 13.4.2012.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2011.

Varsinaiset jäsenet Maija-Liisa Friman, Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger, Timo Peltola, Lars Renström, Jon Risfelt ja Per-Arne Sandström valittiin uudelleen hallitukseen. Olli-Pekka Kallasvuo valittiin uutena jäsenenä hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anders Narvinger.

Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 1 100 000 Ruotsin kruunua (ei muutosta) ja muille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille kullekin 450 000 kruunua (ei muutosta). Lisäksi hyväksyttiin hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunun (ei muutosta) palkkio ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 100 000 kruunun (ei muutosta) palkkio sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 55 000 kruunun (ei muutosta) palkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 35 000 kruunun (ei muutosta) palkkio.

Tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi, ja PricewaterhouseCoopers AB valittiin uudelleen vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Kristina Ekengren (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) ja Anders Narvinger (hallituksen puheenjohtaja).

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan yhtiön omia osakkeita yhdellä tai useammalla kerralla ennen vuoden 2013 varsinaista yhtiökokousta. Osakkeita voidaan ostaa Tukholman pörssistä (Nasdaq OMX Stockholm) ja/tai Helsingin pörssistä (Nasdaq OMX Helsinki) tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun ostotarjouksen mukaisesti, ja takaisinostettavien osakkeiden määrä voi olla korkeintaan 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiökokous päätti pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamisesta vuosille 2012–2015 ja ohjelmaan liittyvistä suojausjärjestelyistä. Ohjelman piiriin voi kuulua noin 100 avainhenkilöä.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 3.4.2012 klo 18.00 CET.

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, 46-771 77 58 30, press@teliasonera.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSonera auttaa ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta.  TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2011 yhtiön liikevaihto oli 104 mrd. kruunua, käyttökate 36,9 mrd. kruunua ja tulos/osake 4,20 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Tukholman ja Helsingin pörsseissä (NASDAQ OMX Stockholm ja NASDAQ OMX Helsinki).  Lue lisää osoitteesta: www.teliasonera.com

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit