TeliaSoneran yhtiökokous 6.4.2011

Tämänpäiväinen TeliaSonera AB:n yhtiökokous päätti seuraavasti:

Yhtiökokous hyväksyi vuoden 2010 tuloslaskelman ja taseen.

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 2,75 Ruotsin kruunua osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2011. Tällä täsmäytyspäivällä osingonmaksun Euroclear Swedenin kautta arvioidaan tapahtuvan 14.4.2011.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2010.

Varsinaiset jäsenet Maija-Liisa Friman, Ingrid Jonasson Blank, Conny Karlsson, Anders Narvinger, Timo Peltola, Lars Renström, Jon Risfelt ja Per-Arne Sandström valittiin uudelleen hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anders Narvinger.

Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 1 100 000 Ruotsin kruunua (1 000 000) ja muille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille 450 000 kruunua (425 000) kullekin. Lisäksi hyväksyttiin hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunun (ei muutosta) palkkio ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille 100 000 kruunun (ei muutosta) palkkio kullekin sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 55 000 kruunun (40 000) palkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille 35 000 kruunun (20 000) palkkio kullekin.

Tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi, ja PricewaterhouseCoopers AB valittiin uudelleen vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti valita nimitysvaliokuntaan seuraavat jäsenet: Kristina Ekengren (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy Suomen valtion puolesta), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) ja Anders Narvinger (hallituksen puheenjohtaja).

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita koskevista periaatteista.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan yhtiön omia osakkeita yhdellä tai useammalla kerralla ennen yhtiökokousta 2012. Osakkeita voidaan ostaa Tukholman pörssistä (Nasdaq OMX Stockholm) ja/tai Helsingin pörssistä (Nasdaq OMX Helsinki) tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun ostotarjouksen mukaisesti, ja takaisinostettavien osakkeiden määrä voi olla korkeintaan 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.  

Yhtiökokous päätti pitkäaikaisen kannustinohjelman toteuttamisesta vuosille 2011–2014 ja ohjelmaan liittyvistä suojausjärjestelyistä. Ohjelma voi koskea noin 100 avainhenkilöä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tekemän esityksen osakepääoman alentamisesta korkeintaan 513 195 107,20 kruunulla mitätöimällä korkeintaan 160 373 471 osaketta, jotka yhtiö on ostanut keväällä 2011 toteutetun takaisinosto-ohjelman puitteissa.

TeliaSonera julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 6.4.2011 klo 18.30.

_______________________________________________________________________
TeliaSoneran lehdistöpalvelu vastaa toimittajille numerosta: 46-771 77 58 30

Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2010 TeliaSoneran liikevaihto oli 107 mrd. kruunua, käyttökate 37,7 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,73 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta: www.teliasonera.fi

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit