Toimitusjohtaja Lars Nybergin sopimusta jatkettu

TeliaSoneran hallitus on jatkanut toimitusjohtaja Lars Nybergin työsopimusta joulukuuhun 2013 asti.

Lars Nyberg on toiminut TeliaSoneran toimitusjohtajana syyskuusta 2007 alkaen. Hänellä on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä joulukuussa 2011, mutta hän jatkaa kuitenkin tehtävässään vuoden 2013 loppuun.

”Lars Nyberg on kaupallisesti ajatteleva ja innostava johtaja, joka on rakentanut vahvan tiimin ympärilleen. TeliaSonera on kehittynyt merkittävästi hänen nyt kolme vuotta kestäneen toimitusjohtajakautensa aikana, ja olemme erittäin iloisia siitä, että hän on suostunut jatkamaan vielä toiset kolme vuotta”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Anders Narvinger.

Lars Nyberg on syntynyt vuonna 1951, ja hän on suorittanut ekonomin tutkinnon Tukholman yliopistossa. Hän on myös DataCard Corp.:n hallituksen puheenjohtaja ja Autoliv Inc.:n hallituksen jäsen. Hän toimi NCR Corp.: n hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana vuosina 1995–2003 ja jatkoi yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2005 asti. Aiemmin Lars Nyberg toimi useissa johtotehtävissä Philipsillä ja oli Philips Group Management Committeen jäsen. Lars Nyberg omistaa 150 000 TeliaSoneran osaketta.

 

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 2.12.2010 klo 14.45.

_______________________________________________________________________
TeliaSoneran lehdistöpalvelu vastaa toimittajille numerosta: 46-771 77 58 30
Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla - Venäjä ja Turkki mukaan lukien - sekä Espanjassa. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja, joka tarjoaa maiden rajat ylittäviä laadukkaita puhe-, IP- ja kapasiteettipalveluja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. TeliaSonera tarjoaa palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. TeliaSonera luo arvoa keskittymällä maailmanluokan käyttökokemuksen tarjoamiseen asiakkaillensa, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. TeliaSoneran liikevaihto oli 109 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2009, ja liittymämäärä vuoden lopussa oli 147 miljoonaa yhteensä 20 eri maassa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää täältä: www.teliasonera.fi

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit