Alueelliseen keskittämiseen pitkät siirtymäajat

TeliaSonera Finland on tehnyt päätöksen siirtää kymmenen pienemmän aluekonttorinsa toiminnan suuriin aluekeskuksiin. Pääkaupunkisedulla siirrot tapahtuvat tämän vuoden lopussa, mutta muualla siirrot toteutetaan pidemmillä siirtymäajoilla ja paikallisesti joustotyömahdollisuuksia hyödyntäen. Neuvottelujen seurauksena kenenkään työtehtävät eivät pääty, vaan kaikille tarjotaan mahdollisuutta jatkaa tehtävissään uudella asemapaikalla.

TeliaSonera Finland käynnisti huhtikuun alussa yhteistoimintaneuvottelut noin 140 työtehtävän siirrosta pienemmiltä paikkakunnilta aluekeskuksiin. Tavoitteena oli keskittää toimintaa suurempiin aluekeskuksiin toiminnan järkeistämiseksi sekä karsia kiinteistö- ja hallintokuluja. Neuvottelujen lopputuloksena päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan Porvoon ja Hyvinkään toiminnot keskitetään Helsinkiin vuoden 2010 alusta lukien, mutta muilla paikkakunnilla siirrot toteutetaan joustavasti joustotyömahdollisuuksia ja pidempiä paikkakuntakohtaisia siirtymäaikoja hyödyntäen. Konttoriverkon keskittämisellä ei ole vaikutusta yhtiön asiakaspalveluun. Muutos ei kosketa yhtiön myymäläketjuja kuten Sonera Kauppoja tai Veikon Konetta. Asiakaspalvelutiimit palvelevat jatkossakin asiakkaitaan valtakunnallisesti, ja yritysmyynnin aluejako säilyy ennallaan. TeliaSoneralla on jatkossakin toimintaa Suomessa yli 50 paikkakunnalla. _____________________________________________ Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Juha Pentti, puh 040 5074668, Viestintäjohtaja Ahti Martikainen, puh. 040 3024500

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit