Cygate ja Sourcefire merkittävään yhteistyösopimukseen

Cygate Oy ja Sourcefire ovat solmineet yhteistyösopimuksen verkon tunkeutumisten sekä haavoittuvuuksien havainnointi- ja torjuntajärjestelmien myynnistä, järjestelmäkonsultoinnista ja palveluista yrityksille ja julkisyhteisöille.

Sourcefire yhdistää Open Source -maailman tuotteen omiin kaupallisiin sovelluksiinsa lisäämällä SNORT®:n ympärille mm. verkon analysointityökaluja, korrelointi- ja raportointiälyä. Teknisten innovaatioiden lisäksi Sourcefiren oma Vulnerability Research Team (VRT) kehittää uusia tunnistetietoja hyökkäyksistä sekä haavoittuvuuksista ympäri vuorokauden ja vuoden jokaisena päivänä.
”Sourcefiren avulla voidaan määrittää, mitä portteja, protokollia, päätelaitteita, palveluita, käyttöjärjestelmiä sekä niiden versioita verkossa saa olla ja mitä ei. Tärkeää on myös seurata, mitä palveluita ja päätelaitteita kumppaniyhteyksien takaa tulevat käyttäjät käyttävät. Samalla pystytään valvomaan kaikkien käyttäjien toimintaa sekä sitä, että he noudattavat luotua tietoturvapolitiikkaa”, sanoo Cygate Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Äyräväinen.

Sourcefiren erinomainen uhkien havainnointikyky perustuu VRT:n luomiin sääntöihin, jotka on rakennettu löydetyn haavoittuvuuden perusteella. Sääntö voi kattaa tiedon mm. siitä, mitä protokollaa kommunikoinnissa käytetään, mitä spesifejä ominaisuuksia protokolla sisältää, miten se käyttäytyy suhteessa palveluun jne. Yksi sääntö voi korvata useita yksittäisiä sormenjälkitunnisteita.

“Olemme innoissamme tästä Cygate Oy:n kanssa allekirjoitetusta strategisesta kumppanuussopimuksesta. Se tukee Sourcefiren jatkuvaa menestystä ja kasvua alueella, johon kuuluvat Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka”, sanoo Anthony Perridge, Sourcefiren EMEA-alueen kanavajohtaja. ”Cygaten osaaminen ja hyvä maine tietoturvallisten ratkaisujen markkinalla auttavat Sourcefireä täyttämään edistyksellisten tietoturvaratkaisujen kasvavat tarpeet tällä alueella.”

”Sourcefire -ratkaisun ja Cygaten integrointiosaamisen avulla asiakkaat lisäävät tietämystään omista verkon palveluistaan, haavoittuvuuksistaan sekä mahdollisista verkkopohjaisista uhkistaan, kuten viruksista ja tunkeutumisyrityksistä. Sourcefire antaa uudenlaiset työkalut verkon liikenteen sekä tietoturvapolitiikan valvontaan”, Ilkka Äyräväinen toteaa.

Tämän sopimuksen myötä Cygate on sertifioitu Sourcefire Premier Partner, joka on Sourcefiren ylin partneruustaso.

Lisätietoja:
Cygate Oy, tuotepäällikkö (tietoturva) Antti Jääskeläinen, puhelin 045 657 6824, sähköposti: etunimi.sukunimi@cygate.fi

Sourcefire Suomessa: Juha Launonen, Regional Sales Manager, Northern Europe, puhelin +358 (0)40 513 2713, sähköposti: etunimi.sukunimi@sourcefire.com


Cygate Oy
Cygate Oy suunnittelee, asentaa ja ylläpitää IP-teknologiaan perustuvia integroituja tietoverkkoratkaisuja, joissa yhdistyvät omat ja yhteistyökumppaneiden tuotteet. Lisäksi Cygate tarjoaa järjestelmien ja tietoverkkojen hallinta- ja valvontaratkaisuja. Cygate Oy on TeliaSonera -konsernin täysin omistama tytäryhtiö. Cygate-konsernissa on noin 470 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Ruotsissa ja Suomessa. Cygaten toimipisteet Suomessa sijaitsevat Espoossa, Jyväskylässä, Kouvolassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. www.cygate.fi

Sourcefire
Sourcefire, Inc. (kaupankäyntitunnus Nasdaqissa: FIRE) on Snort-ohjelmiston luoja ja avoimen lähdekoodin kehittäjä ja samalla maailman johtava Enterprise Threat Management (ETM) -ratkaisujen tarjoaja. Kehittämillään kaupallisilla ja avoimen lähdekoodin ratkaisuilla – mukaan lukien Snort® ja ClamAV™ – Sourcefire® muuttaa tapaa, jolla Global 2000 -yritykset ja julkishallinnon organisaatiot hallitsevat ja minimoivat verkon turvallisuusriskejä noudattaen 3D-periaatetta – Discover, Determine Defend eli havaitse, määritä, torju –reaaliverkkojen varmistamiseksi. Sourcefiren 3D-järjestelmä yhdistää ensimmäistä kertaa IPS-, NBA-, NAC- ja haavoittuvuusarviointitekniikat saman hallintakonsolin alle. Tämä ETM-lähestymistapa tarjoaa asiakkaille tehokkaan ja toimivan kerroksellisen torjuntamenetelmän suojaten verkon turvallisuutta hyökkäysten aikana, niitä ennen ja niiden jälkeen. Sourcefiren ja sen perustajan Martin Roeschin nimet yhdistyvät nykyisin ihmisten mielissä innovointiin ja älykkääseen verkkoturvallisuuteen.
SNORT® on Sourcefire, Inc:in rekisteröity tavaramerkki. Se on avoimeen lähdekoodiin perustuva tunkeutumisen havainnointiin soveltuva ohjelmisto, joka on käytössä ympäri maailman. SNORT® on ladattu Internetistä yli 3 miljoonaa kertaa. Sen sääntökanta on avoin samoin kuin Sourcefiressä, joka mahdollistaa omien tunnistetietojen lisäämisen tietokantaan. Lisätietoja: www.sourcefire.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit