Cygate toimittaa runkoreitittimet korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia yhdistävään huippunopeaan Funet-verkkoon

Cygate Oy ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy ovat allekirjoittaneet viisivuotisen sopimuksen runkoreitittimien toimittamisesta Funet- tietoliikenneverkkoon. Sopimus kattaa myös runkoreitittimien laajennukset sekä tarvittavat ylläpito- ja asiantuntijapalvelut.

Funet on Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko, joka yhdistää suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut ja julkiset tutkimuslaitokset toisiinsa ja kansainvälisiin tutkimusverkkoihin sekä kaupalliseen internetiin. Verkkoa ja sen palveluja ylläpitää ja kehittää CSC yhteistyössä Funet-yhteisön kanssa. Funetilla on noin 350 000 käyttäjää. ”Tarjouskilpailun aikana Juniper vakuutti jälleen teknisellä suorituskyvyllään. Tarjouskilpailun perusteella valittu MX-sarja tarjoaa kustannustehokkaan ja suorituskykyisen ratkaisun käyttötarpeiden ja ympäristön kehittyessä”, sanoo kehityspäällikkö Juha Oinonen CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:stä. Sopimuskauden aikana odotetaan erityisesti IPv6-tekniikan läpimurtoa sekä kasvavaa tarvetta ryhmälähetystekniikalle (IP multicast). Funet-verkon tarjoamia palveluja käyttää noin 80 asiakasorganisaatiota. Mukana ovat kaikki Suomen yliopistot ja pääosa ammattikorkeakouluista sekä julkishallinnon tutkimus- ja muita laitoksia. ”Nyt allekirjoitetun sopimuksen myötä voimme Cygatessa hyödyntää osaamistamme, joka meillä on Juniper-runkoreititinteknologiassa. Tarjoamme CSC:lle entistä nopeamman, tehokkaamman ja skaalautuvamman järjestelmän, minkä uskomme auttavan Funet-verkkoa palvelemaan käyttäjiään aiempaa paremmin”, sanoo toimitusjohtaja Ilkka Äyräväinen Cygate Oy:stä. Lisätietoja: Cygate Oy, toimitusjohtaja Ilkka Äyräväinen, puhelin 040 302 2049, sähköposti: etunimi.sukunimi@cygate.fi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, kehityspäällikkö Juha Oinonen, puhelin 050 381 9513, sähköposti: etunimi.sukunimi@csc.fi Cygate Oy, TeliaSoneran täysin omistama tytäryhtiö, suunnittelee, asentaa ja ylläpitää IP-teknologiaan perustuvia integroituja tietoverkkoratkaisuja, joissa yhdistyvät omat ja yhteistyökumppaneiden tuotteet. Lisäksi Cygate tarjoaa järjestelmien ja tietoverkkojen hallinta- ja valvontaratkaisuja. Cygate-konsernissa on noin 470 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Ruotsissa ja Suomessa. Cygaten toimipisteet Suomessa sijaitsevat Espoossa, Jyväskylässä, Kouvolassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. www.cygate.fi CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy on voittoa tavoittelematon opetusministeriön hallinnoima osakeyhtiö. CSC tarjoaa korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille tietoteknistä tukea ja resursseja: mallinnus-, laskenta- ja tietopalveluja. Tutkijat voivat käyttää Suomen laajinta tieteellisten ohjelmistojen ja tietokantojen valikoimaa sekä Suomen tehokkaimpia supertietokoneita Funet-tietoliikenneyhteyksien kautta. Funet on CSC:n ylläpitämä Suomen kansallinen tutkimuksen ja opetuksen tietoverkko, jonka palveluihin kuuluvat nopeat koti- ja ulkomaiset tietoliikenneyhteydet, tietoturvapalvelut (Funet CERT), videoneuvottelut, mediapalvelut, langattomat verkkovierailut sekä neuvonta- ja asiantuntijapalvelut. www.csc.fi

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit