Esa Rautalingosta TeliaSonera Finlandin maajohtaja

TeliaSonera Finland Oyj:n Suomen maajohtajaksi on nimitetty 8.2.2008 alkaen Esa Rautalinko. Rautalinko vastaa jatkossa edelleen myös TeliaSoneran Suomen mobiililiiketoiminnasta. Tähän saakka TeliaSonera Finland Oyj:n maajohtajana toiminut Juho Lipsanen keskittyy jatkossa TeliaSoneran Business Services Sales Divisionin johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä konsernin yritysmyyntiin Ruotsissa, Suomessa ja kansainvälisiin asiakkaisiin Pohjoismaissa ja Baltiassa asemapaikkanaan yhtiön pääkonttori Tukholmassa. Lipsasen vastuulla on jatkossa TeliaSoneran runsaat 600 000 yritysasiakasta ja runsaan 2 miljardin euron myynti.

TeliaSonera –konsernin organisaatio ja raportointisuhteet on järjestetty valtakuntien rajat ylittävien kansainvälisten liiketoiminta-alueiden mukaisesti. Monien asioiden hoitaminen edellyttää myös juridista maayhtiötä. Tällaisia maajohtajan vastuulla olevia asiakokonaisuuksia ovat mm. työmarkkinakysymykset, viranomaisyhteydet, kiinteistöasiat ja edunvalvonta toimialan yhteistyöelimissä ja eri järjestöissä. Esa Rautalinko toimii maajohtajaroolin ohella TeliaSonera Finlandin juridisena toimitusjohtajana.

Juho Lipsasen mukaan maajohtajan tärkein tehtävä juridisten vastuiden lisäksi on edustaa yhtiötä sen kaikkiin sidosryhmiin yli liiketoiminta-aluerajojen. Useimmissa tapauksissa asiakkaisiin, henkilöstöön ja ympäröivään yhteiskuntaan liittyvissä asioissa olemme Suomessa yksi Sonera, riippumatta liiketoiminnan raportointisuhteista. Tästä syystä paikallisille markkinoille tarvitaan näkyvä henkilö kantamaan yhtiön lippua.

Esa Rautalinko (45) on vastannut Soneran mobiililiiketoiminnasta tammikuusta 2006 lähtien. Tätä ennen hän on toiminut mm. Scottish & Newcastlen Pohjoismaista vastaavana kehitysjohtajana, Hartwall Oy:n markkinointi ja vientijohtajana ja toimitusjohtajana Nokian Suomen ja Baltian maista vastanneessa kodinelektroniikkayhtiössä - Tavoitteemme on jatkaa hyvin alkanutta työtä, mikä tähtää toimintamme yksinkertaistamiseen ja siihen, että pystymme tarjoamaan parasta palvelua kaikille kuluttaja- ja yritysasiakkaillemme Suomessa. Haluan maajohtajana ennen kaikkea varmistaa, että soneralaiset tähtäävät yhteistyössä samaan maaliin eli tyytyväisiin asiakkaisiin ja parhaaseen yhteiseen työpaikkaan. Haluamme näkyä markkinoilla yhtenäisellä viestillä ja osallistua vastuullisena yrityksenä suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen, sanoo Esa Rautalinko.

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.