Finpro ulkoisti maailmanlaajuisen tietoverkkonsa valvonnan Cygatelle

TeliaSoneran tytäryhtiö Cygate vastaa jatkossa kokonaisuudessaan Finpron 57 toimipistettä ja 43 maata kattavan tietoverkon valvonnasta ja ylläpidosta. Maailmanlaajuisten tietoliikenneyhteyksien hallinta keskitetysti Suomesta käsin on erityisen vaativa toteutus. Keskittämällä verkon valvonnan Cygatelle Finpro saa aiempaa kustannustehokkaamman ratkaisun ja pystyy paremmin palvelemaan omia asiakkaitaan.

Finpron kansainvälisen tietoverkon turvallisuus on toteutettu niin, että toimipisteiden internetyhteyksistä suodatetaan Juniperin palomuurein epätoivotut yhteydet.
Tämän jälkeen maiden väliset yhteydet toteutetaan siten, että ne ovat ulkopuolisilta käytännössä täysin näkymättömissä. Yhteisiä resursseja, kuten intranetia ja sisäisiä tietojärjestelmiä on näin mahdollista käyttää tietoturvallisesti kaikista Finpron toimipisteistä ympäri maailman.

Tietoverkkojen valvonta ja ylläpito on keskitetty siten, että Finpron verkkoon ja verkon tietoturvaan liittyvät asiat hoidetaan Cygate Palvelukeskuksen kautta Espoosta. Cygate tekee myös tarvittavat vikaselvitykset suoraan operaattoreiden kanssa.

”Toimipisteitämme yhdistävän tietoverkon ylläpito oli kallista ja halusimme tilalle kustannustehokkaamman ratkaisun. Verkkoa valvotaan jatkuvasti, sillä viat saattavat ilmetä milloin tahansa. Yhteistyökumppanin valinnassa tärkeää oli Cygaten todistettu osaaminen maailmanlaajuisesta verkkotoiminnasta. Ulkoistettuna tämä valvonta toimii meidän kannaltamme tehokkaammin”, kertoo Finpron IT-päällikkö Jarmo Jonninen.

Finpro edistää suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja sillä on toimintaa useissa vientikeskuksissa ympäri maailman. Toimipisteet on yhdistetty tietoverkolla, jonka avulla asiantuntijat saavat käyttöönsä yhteiset tiedot ja tietojärjestelmät tietoturvallisesti kaikkialla maailmassa. Tietoverkkojen hallinnasta ja ylläpidosta vastaa jatkossa Cygate, joka on toimittanut Finprolle tietoverkkoratkaisuja jo aiemmin.

”Uskomme keskitettyjen palvelujen kysynnän kasvavan tulevaisuudessa kun yhä useammat yritykset kansainvälistyvät. Hoitamalla vaativat hallinta- ja valvontapalvelut asiakkaiden puolesta autamme heitä menestymään globaalissa toimintaympäristössä. Osana TeliaSoneraa tunnemme hyvin operaattoritoiminnan ja Pohjoismaiden johtavana integraattorina meillä on ainutlaatuista osaamista valvoa useiden eri operaattoreiden verkoista muodostuvia kokonaisuuksia”, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Äyräväinen Suomen Cygatesta.

____________________________________________
Lisätietoja:

Ilkka Äyräväinen, Toimitusjohtaja, Cygate Oy
Puh. +358 9 613 8911
etunimi.sukunimi@cygate.fi

Jarmo Jonninen, IT-päällikkö, Finpro
Puh. + 358 204 695 501
etunimi.sukunimi@finpro.fi


Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Tilaa