Hyvä laajakaistakysyntä päättää osan yhteistoimintaneuvotteluista

TeliaSonera Finlandin ennakoitua suurempi kuluttaja-asiakkaiden laajakaistakysyntä mahdollistaa sen, että yhtiö pystyy lopettamaan osan elokuussa käynnistetyistä yhteistoimintamenettelyistä. TeliaSonera Finland toimittaa tällä hetkellä viikkotasolla 2000 - 3000 uutta laajakaistaa ja lisäksi kuluttaja-asiakkaat ovat siirtyneet käyttämään entistä enemmän nopeampia nopeuksia. Yhtiö ilmoitti elokuun lopulla, että se käynnistää yhteistoimintamenettelyn CSS -divisioonassa. CSS -divisisoona (Customer Services and Systems) vastaa mm. TeliaSonera Finlandin laskutuksesta, järjestelmäkehityksestä sekä tuotteiden tilauksista ja toimituksista. Elokuussa yhtiö arvioi, että se vähentää CSS:stä enintään 165 työtehtävää. Viime aikojen hyvän laajakaistakysynnän ansiosta yhtiöllä ei ole tarvetta vähentää kuluttajalaajakaistatoimituksiin liittyviä työtehtäviä tuotteiden tilaus- ja toimitusyksiköstä (Order & Delivery). Näitä tehtäviä on O & D:ssä 30 työtehtävää. Muiden työtehtävien osalta neuvottelut jatkuvat edelleen. Tarkat määrät selviävät kuun lopulla, kun yhteistoimintaneuvottelut päättyvät.

100 uutta asiakaspalvelijaa

Yhtiö on asettanut tavoitteekseen, että se nostaa asiakaspalvelunsa Suomen parhaaksi. Tavoitteeseen pääsemiseksi yhtiö on virtaviivaistanut laskutuksen prosesseja ja palkannut mm. 100 uutta asiakaspalvelijaa Kuusamon, Lahden, Turun ja Vaasan asiakaspalvelukeskuksiin. Nyt koulutuksessa olevat uudet työntekijät tulevat helpottamaan asikaspalvelupuheluiden kysyntähuippuja asteittain marraskuun alusta lähtien. Yhtiön tavoitteena on, että se pystyy vastaamaan 65 %:iin asiakaspalveluuun tulevista puheluista alle minuutin jonotusajalla. Keskimäärin puheluita tulee asiakaspalveluun noin 10 000 -15 000 viikossa.

Osaajakeskuksen ansiosta ketään ei irtisanota

TeliaSonera Finlandissa on käytössä osaajakeskusmalli, minkä ansiosta henkilöstötarpeen muutoksiin pystytään sopeutumaan joustavasti. Mallin on sovittu olevan voimassa vuoden 2007 loppuun saakka. TeliaSonera Finlandin mallissa henkilöstöä ei irtisanota, vaikka heidän työtehtävänsä lakkaisivat. Näissä tilanteissa henkilö siirtyy entisellä palkalla osaajakeskukseen, josta käsin hän voi hakea uutta työpaikkaa yhtiön sisältä, yhtiön ulkopuolelta tai kouluttautua uusiin tehtäviin. Malli on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi.

Kuluvan vuoden aikana osaajakeskukseen on siirtynyt yli 300 henkilöä joiden työtehtävät ovat päättyneet. Näistä noin 100 on työllistynyt uudelleen yhtiön sisällä, kolmasosa on ottanut vapaaehtoisen tukipaketin ja lähtenyt yhtiön ulkopuolelle ja osaajakeskuksen kirjoilla on tällä hetkellä 64 henkilöä. Vuoden 2006 aikana yhtiöön on palkattu noin 200 vakituista työntekijää yhtiön ulkopuolelta. Lisäksi on palkattu noin 500 määräaikaista uutta työntekijää.Vuosittain yhtiössä täytetään yli 1000 työtehtävää, joten työllistymismahdollisuudet osaajakeskuksesta yhtiön sisälle ovat hyvät.

Toimitusjohtaja Juho Lipsasen mukaan malli on osoittautunut toimivaksi ja sitä käytetään pehmentämään työvoiman joustotarpeita tämän ja ensi vuoden aikana. CSS:n neuvottelujen lisäksi yhtiössä on parhaillaan käynnissä yhteistoimintaneuvottelut, joissa tutkitaan ne keskisuuret paikkakunnat, joille yhtiön tausta- ja tukitoiminnot jatkossa sijoittuvat ja mikä on henkilöstön vähentämistarve, kun yhtiö yhdistää Sonera Pisteet ja Päämies-ketjun.

Tuki- ja taustatoiminnot hoidetaan jatkossa suuremmissa alueyksiköissä, joissa mm. työnohjaus ja työnkierto ovat helpommin ja tehokkaammin järjestettävissä. Näissä aluekeskuksissa tavoiteltu minimihenkilöstönmäärä on noin 150. Näiden keskusten lisäksi TeliaSonera Finlandilla on jatkossakin maan kattava Sonera Pisteiden ja myyntiyksiköiden verkosto, joka rakentuu asiakkaiden tarpeiden mukaan. Julkisuudessa olleiden tietojen vastaisesti TeliaSonera Finland jatkaa näkyvästi toimintaansa ja asiakkaidensa palvelua myös niillä paikkakunnilla, joilta tausta- ja tukitoiminnot mahdollisesti poistuvat.

Jos näissä neuvotteluissa työtehtäviä lakkaa tuotannollisten tai taloudellisten syiden perusteella, kenenkään palkanmaksu ei lakkaa tämän eikä ensi vuoden aikana.

Lisätietoja:

TeliaSonera Finland Oyj
henkilöstöjohtaja Juha Pentti, Puh. 040 5074668
viestintäjohtaja Ahti Martikainen, Puh. 040 3024500

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit