Järjestelmäintegraation erityisosaaminen Sonerassa keskitetään Cygateen

TeliaSonera Finland Oyj ja Cygate Oy ovat sopineet Soneran Systems Integration -liiketoiminnan siirtämisestä tytäryhtiö Cygate Oy:lle lokakuun alusta alkaen.

Sopimuksen myötä Soneran Systems Integration –yksikön henkilöstö siirtyy Cygate Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kaiken kaikkiaan siirto koskee yhdeksää työtehtävää. Henkilöstön siirtyminen Cygatelle järkeistää prosesseja ja vakiinnuttaa hyväksi havaittua TeliaSoneran ja Cygaten yhteistä toimintamallia.

TeliaSoneran uuden tarjoomapolitiikan mukaisesti Sonera keskittyy tuottamaan monipuolisia, standardoituja viestinnän ja verkottamisen palveluita ja palveluratkaisuja ja hankkii asiakaskohtaisia tarpeita varten toteutettavat täydentävät erityisratkaisut yhteistyökumppaneiltaan, kuten tytäryhtiöiltään.

”Soneran järjestelmäintegraation erityisosaajien keskittäminen Cygateen tukee selkeästi yhteistä toimintamalliamme. Cygate on myös panostanut vahvasti järjestelmäintegraation kehittämiseen. Uskonkin, että tämä muutos vahvistaa kykyämme palvella yhteisiä asiakkaitamme aiempaa selvästi paremmin", sanoo TeliaSoneran Suomen yritysmyynnistä vastaava johtaja Batu Karasar.

”Cygaten tavoitteena on kasvattaa ja kehittää liiketoimintaansa. Yhdessä TeliaSoneran kanssa aikaansaadut sopimukset osoittavat, että uusi yhteinen toimintamallimme palvelee asiakastarpeiden toteuttamista ja on siksi erittäin iskukykyinen. Toivotamme siirtyvän henkilöstön lämpimästi tervetulleeksi Cygateen. Heillä on paljon hyvää kokemusta ja laajaa osaamista, mikä on erittäin arvokasta liiketoiminnallemme ja mahdollistaa sen laajentamisen”, sanoo Cygate Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Äyräväinen.

Lisätietoja:

TeliaSonera Finland, Batu Karasar, Senior Vice President, Business Services Finland, puhelin 0400 447214, sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Cygate Oy, Ilkka Äyräväinen, toimitusjohtaja, puhelin 040 302 2049,
sähköposti: etunimi.sukunimi@cygate.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit