Johtavat televiestintäyritykset yhdistävät voimansa nopeuttaakseen yhteentoimivien rikkaiden viestintäpalveluiden käyttöönottoa

Suurimpien operaattoreiden sekä infrastruktuuri- ja laitevalmistajien ryhmä, johon kuuluvat Orange, Telecom Italia, Telefónica, TeliaSonera, Ericsson, Nokia Siemens Networks, Nokia, Sony Ericsson ja Samsung, on tänään ilmoittanut matkaviestinnän kehityksen edistämiseen tähtäävästä yhteistyöstä rikkaiden viestintäpalveluiden (rich communication) alueella.

Osallistujat ovat yhdessä sopineet joukosta toimintoja, joiden lähtökohdat ovat profiloidussa IMS-standardissa (IP Multimedia Subsystem) sekä käyttöönoton linjauksista, jotka yhdessä tähtäävät yhteentoimivien RCS-palveluiden (Rich Communication Suite) tarjoamiseen vuonna 2008.

Kuluttajat kokevat parhaillaan yhdentyvien, rikkaiden viestintäpalveluiden vaikutuksen ja mahdollisuudet: esimerkiksi pikaviestintä, videokuvan jakaminen ja kaverilistat ovat luoneet uudenlaisen käyttäjäkokemuksen.

Kuluttajat odottavat näiden toimintojen olevan saatavilla kaikentyyppisillä päätelaitteilla ja laitteiden ja verkkojen välisen viestinnän olevan avointa. RCS:n avulla nämä kuluttajien odotukset saadaan toteutettua ja yhä paremmaksi kehittyviä palveluita voidaan tarjota käyttäjille heidän käyttökokemuksensa parantamiseksi. RCS:n toimintojen ydinjoukko koostuu seuraavista palveluista:

• Parannettu puhelinluettelo, jossa on palvelutoimintoja ja paikallaolotiedon sisältävät yhteystiedot
• Parannettu sanomanvälitys, joka mahdollistaa suuren joukon erilaisia viestimisvaihtoehtoja mukaan lukien chat ja viestinvälityshistoria
• Rikas puhelu, joka mahdollistaa multimedian jakamisen äänipuhelun aikana
RCS-aloite on toimialan tärkeimpien toimijoiden yhteishanke sellaisten sovellusten ja palveluiden käyttöönoton nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi, jotka mahdollistavat yhteentoimivan, yhdentyvän ja rikkaan viestintäkokemuksen.
- On innostavaa tarjota asiakkaillemme parannetun puhelinluettelon kaltaisia palveluita, jotka parantavat heidän matkaviestintäkokemustaan. Se tekee viestinnästä paljon helpompaa. Jotta voidaan varmistaa yhteentoimivuus ja edistää rikkaiden viestintäpalveluiden laajaa käyttöä, yhteistyö muiden matkaviestinnän johtavien toimijoiden kanssa on hyvin tärkeää ja tuo palvelut nopeammin asiakkaidemme ulottuville, sanoo Common Development - yksikän johtaja Claes Nycander TeliaSoneran Mobility Services –liiketoiminta-alueelta.

Rich communication -palveluiden käyttöönoton nopeuttamiseksi RCS-hankkeeseen osallistuvat tahot ovat jo:
• Määritelleet ydinjoukon toimintoja, jotka hyödyntävät olemassa olevia standardeja ja käyttöönoton linjauksia yhteentoimivan IMS-perusteisen viestintäpalveluiden sarjan toteuttamiseksi. IMS on tärkeä lanka- ja matkaviestintäverkkojen arkkitehtuuri, joka tuo nämä mahdollisuudet kuluttajien saataville yhteentoimivalla tavalla.
• Kehittäneet palveluiden referenssitoteuksia kaupallisia laitteita varten ja vahvistaneet perustana olevat vaatimukset ja tekniset palvelun yhteentoimivuuden määrittelyt.
• Tehneet yhteentoimivuustestejä monen laitetoimittajan ympäristössä RCS-toimintojoukon kypsyyden varmistamiseksi ja todentamiseksi.

Palveluiden saatavuuden varmistamiseksi vuonna 2008 RCS-hanke jatkaa testausta ja yhteentoimivuuden varmistamista monioperaattoriympäristössä ja jakaa RSC-määrittelyt toimialan keskeisten foorumien kanssa.

RCS-esittelyt Barcelonan Mobile World Congress -tapahtumassa
RCS-hanke esittelee näiden panostusten alustavat tulokset esityksessä, jossa on mukana ensimmäisten RCS-toimintojen havaintoesitys.
Hankkeen esittely järjestetään Barcelonan Mobile World Congress –tapahtumassa, seminaarihallissa 7, 11.2 klo 13-14 ja 13.2 klo 12-13.


_____________________________________________
Lisätietoja lehdistölle antaa:
Sami Ala-Luukko, johtaja, Common Development, Mobility Services
Puh. 040 502 0880

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.