Kouvolan seudun kunnat ottivat käyttöön uutta tietoliikenneteknologiaa tukemaan kuntaliitosta

TeliaSonera Finland ja Pohjois-Kymen Tieto, Jaalan-, Elimäen- ja Valkealan kuntien sekä Anjalankosken-, Kouvolan ja Kuusankosken kaupunkien ict-palveluista vastaava yhteinen liikelaitos, allekirjoittivat aiemmin tänä vuonna laajan tietoliikennepalveluiden viisivuotisen kehittämissopimuksen. Sen tavoitteeksi sovittiin alueen kuntien datapalvelujen uudistaminen yhdeksi, toimivaksi ja selkeäksi IP-pohjaiseksi kokonaisuudeksi. Kehittämishanke on nyt valmis.

Uuteen teknologiaan pohjautuva dataratkaisu tukee vuodenvaihteen kuntauudistusta, jossa mainitut kuusi kuntaa yhdistyvät uudeksi Kouvolan kaupungiksi. Kouvolaan yhdistyvät myös Kouvolan seudun kuntayhtymä sekä terveydenhuollon kuntayhtymä. Ne kaikki muodostavat mittavan kokonaisuuden, jonka tiedonsiirtotarpeet ovat kasvussa.

Sopimuksen myötä kuntayhteisö siirtyi käyttämään toimivaksi todettua, kustannustehokasta, Soneran valtakunnalliseen MetroEthernet -runkoverkkoon perustuvaa Seutuverkkoratkaisua luopuen aiemmasta, jo aikansa eläneistä teknologioista ja vaikeasti hallittavasta toiminnallisesta kokonaisuudesta.

”Uudet datayhteydet tehostavat toimintaa mahdollistamalla nopean tiedonsiirron. Yhteysnopeudet vaihtelevat kahden megan ja yhden gigan välillä käyttäjien tarpeiden mukaan. Uskomme, että kuntayhteisöissä toimivat ihmiset kokevat nyt käyttöönotetun uuden teknologian helpottavan heidän omaa työtään ja edistävän siten myös työssä viihtymistä”, sanoo julkisyhteisöille tapahtuvasta myynnistä vastaava johtaja Kristina Honkanen Sonerasta.

”Kuntalaisille tämä siirtyminen uuden sukupolven teknologiaan näkyy parempina kunnan palveluina. Muutos myös helpottaa kuntayhteisömme toimintaa monin tavoin: nyt meillä on vain yksi toimittaja ja yksi selkeä, hallinnointia helpottava sopimus, yhtenäinen ja tarpeidemme mukaan skaalautuva palvelutasosopimus, yhdet hinnat, sekä ennen muuta kustannustehokas, luotettava ja toimiva verkko, joka mahdollistaa tehokkaammin toimivan tietotekniikan. Myös uuden Kouvolan toiminnan kannalta on tärkeää, että jokaiselle toimipisteelle varmistetaan tietoliikenteen osalta yhdenvertainen asema sijaintipaikasta riippumatta”, sanoo johtaja Mika Lyytikäinen Pohjois-Kymen Tiedosta.

Lisätietoja:
TeliaSonera Finland, aluejohtaja Kristina Honkanen, puhelin 040 302 2470, sähköposti etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Pohjois-Kymen Tieto, johtaja Mika Lyytikäinen, puhelin 0400 349 900, sähköposti etunimi.sukunimi@pohjoiskymentieto.fi

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit