Neljä kymmenestä yritysasiakkaasta Pohjoismaissa käyttää sähköpostia matkapuhelimella

Joustavuus, tehokkaampi ajankäyttö ja asiakkaiden parempi palvelu koetaan merkittävinä hyötyinä

TeliaSoneran ja Nokian tutkimuksen mukaan jo 37 prosenttia pohjoismaisista ja 50 prosenttia suomalaisista yritysasiakkaista käyttää sähköpostia matkapuhelimella. Joustavampi ja tehokkaampi työskentely, asiakkaiden parempi palveleminen ja enemmän aikaa läheisille koetaan langattoman sähköpostin tärkeinä hyötyinä.

TeliaSonera ja Nokia ovat jo kolmatta vuotta peräkkäin toteuttaneet yhdessä tutkimuksen langattoman sähköpostin käytöstä Pohjoismaissa. Tutkimus laajennettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Suomeen. Tämänvuotisessa tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti yritysten toimitusjohtajia käyttäjäryhmänä. Tutkituista miespuolisista yritysjohtajista Pohjoismaissa 44 prosenttia käyttää sähköpostia matkapuhelimella liikkuessaan toimiston ulkopuolella (34 prosenttia naisjohtajista). Suomalaisista toimitusjohtajista 54 prosenttia käyttää palvelua ja he ovat muita tutkittuja käyttäjäryhmiä aktiivisempia hyödyntämään langatonta sähköpostia.

Pohjoismaisten naisjohtajien sähköpostin käyttö matkapuhelimella tulee tulevaisuudessa todennäköisesti kasvamaan, sillä 60 prosenttia heistä, jotka ilmoittivat etteivät vielä käytä palvelua, uskovat tekevänsä niin vuoden kuluessa. Kahdeksan kymmenestä suomalaisesta yritysjohtajasta kokee, että langaton sähköposti auttaa heitä työskentelemään joustavammin. Yhdeksän kymmenestä toimitusjohtajasta kokee, että langaton sähköposti auttaa heitä palvelemaan asiakkaita ja kumppaneita paremmin. Suomalaisjohtajista 70 prosentin mielestä palvelun käyttö vapauttaa enemmän aikaa perheelle ja ystäville.

“Tutkimus osoittaa selvästi, että langaton sähköposti on lyönyt itsensä läpi. Vielä kaksi vuotta sitten kun TeliaSonera ja Nokia tutkivat yrityskäyttäjien aktiivisuutta Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, 14 prosenttia sanoi käyttävänsä palvelua. Nyt vastaava luku on siis 37 prosenttia, Suomi mukaan luettuna”, kertoo johtaja Petri Häyrinen Nokia Enterprise Solution toimialaryhmästä. ”Nokia ja TeliaSonera ovat yksinkertaistaneet sähköpostin käyttöä ja käyttöönottoa mobiililaitteilla. Sähköpostin ohjattu asennus, erityiset sähköpostikäyttöön tarkoitetut näppäimet sekä liitetiedostojen vaivaton käsittely auttavat seuraamaan sähköpostiliikennettä reaaliajassa, myös toimiston ulkopuolella. Tärkeänä osatekijänä on ollut myös Nokian matkapuhelinten tuki monelle kuluttaja- ja yrityssähköpostiratkaisulle.”

“Langattoman sähköpostin yleistyminen on merkki siitä, että ihmiset haluavat käyttää palveluja, jotka vapauttavat heidät hallitsemaan paremmin aikaansa. Yrityksille langattomat palvelut tuovat parempaa tuottavuutta esimerkiksi siten, että ne mahdollistavat työntekijöille nopean reagoinnin asiakkaiden, kollegoiden ja ystävien yhteydenottoihin ajasta ja paikasta riippumatta. Langattoman sähköpostin lisäksi tuottavuutta voidaan parantaa myös muilla palveluilla, esimerkiksi tietoturvallisella yhteydellä yrityksen lähiverkkoon, jolloin työntekijöillä on käytettävissään tarvitsemansa ajantasainen tieto. TeliaSonera ja Nokia ovat tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä näihin asiakastarpeisiin vastaamiseksi”, kertoo johtaja Paula Miettinen TeliaSoneran yritysratkaisuista.

Vaikka kiinnostus sähköpostin käyttöön matkapuhelimella on suurta ja jo monet käyttävät palvelua, on useita tilanteita, joissa koetaan ettei sähköpostin käyttö matkapuhelimella ole sopivaa. 74 prosenttia vastaajista kokee, ettei langattoman sähköpostin käyttö ole sopivaa esimerkiksi heidän leikkiessään lastensa kanssa. Sitävastoin kolme kymmenestä vastaajasta on sitä mieltä, että sähköpostin käyttö matkapuhelimella on hyväksyttävää heidän ollessaan samassa palaverissa esimiehensä kanssa.


Tietoa tutkimuksesta
Tutkimuksen on toteuttanyt TNS Gallup TeliaSoneran ja Nokian toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 1000 yrityskäyttäjää Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta (250 kustakin maasta). Tutkimus on edustava otos eri kokoisista ja eri toimialojen yrityksistä. Tutkimushaastattelut toteutetttiin elo-syyskuussa 2007.

Lisätietoja:

TeliaSonera Lehdistöpalvelu
Puh. 02040 60235, liitteenä taulukot tutkimustuloksista

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.