Neste Oilille ammattiliikenteen asemat kattava WAN-alueverkko TeliaSoneralta

Neste Oil antaa TeliaSoneralle kokonaisvastuun yhtiön yli 300 toimipaikkaa kattavan WAN-alueverkon (wide area network) hallinnasta. Uuteen IP-pohjaiseen verkkoon liitetään ammattiliikennettä palvelevat D-asemat ympäri Suomea. Verkko mahdollistaa asemien etäoperoinnin ja uusien lisäpalvelujen tarjoamisen Neste Oilin asiakkaille.

TeliaSonera Datanet -palvelulla toteutettava verkko tulee kattamaan Neste Oilin yli 30 toimipaikkaa kattavan toimistoverkon ja yli 300 polttonesteiden jakeluasemaa ympäri Suomen. Sopimuksen mukaan TeliaSonera vastaa WAN-alueverkon toteutuksesta, ylläpidosta, valvonnasta, tuesta ja sen kehityksestä. Uusi IP-pohjainen verkko mahdollistaa Neste Oilille reaaliaikaisen, kustannustehokkaan ja modernin verkkokokonaisuuden.

”Neste Oilin kannalta tärkeimpiä valintakriteereitä WAN-alueverkossa olivat kustannusten lisäksi maantieteellinen kattavuus ja käytettävyys. Erityisesti tavoiteltiin verkoston kattavuutta, koska raskaan kaluston D-asemia sijaitsee taajamien lisäksi myös haja-asutusalueella. Ammattiliikenteelle on myös erittäin tärkeää, että palvelut ovat käytettävissä 24 h vuorokaudessa läpi vuoden”, kertoo kehittämispäällikkö Timo Hietaharju Neste Oilista.

D-asemien uusi verkko mahdollistaa ammattiliikenteen käyttöön reaaliaikaisen tiedonsiirtoyhteyden, jonka avulla Neste Oil tarjoaa tankkauksen lisäksi myös lisäpalveluita asiakkailleen.

TeliaSonera on aiemmin vastannut Neste Oilin kotimaan toimiston WAN -verkon ylläpidosta ja toimituksista. Uusi puitesopimus mahdollistaa palveluiden laajentamisen ja tukee TeliaSoneran kasvutavoitetta hallintapalvelujen tarjoajana yrityksille.

”WAN-palvelut ovat meille merkittävä päänavaus laajempaan yhteistyöhön Neste Oilin kanssa. Jatkossa esimerkiksi asemaverkosto niin Suomessa kuin ulkomaillakin on mahdollista helposti liittää mukaan IP-pohjaiseen verkkoon. Nykyaikainen verkko mahdollistaa puheen ja datan integroinnin sekä kassapääte- ja maksuvarmennejärjestelmien kehittämisen entistä paremmin palvelemaan Neste Oilin asiakkaita”, kertoo suurasiakkaista vastaava johtaja Tuomo Merentie TeliaSonerasta.


TeliaSoneran tarjoamien WAN-hallintapalvelujen avulla asiakkaan eri maissa ja/tai toimipaikoissa sijaitsevat lähiverkot tai muut verkkoratkaisut voidaan yhdistää kokonaisuudeksi. Verkkoon liitetyt toimipaikat ja niiden sovellukset voivat hallitusti ja valvotusti liikennöidä keskenään suljetussa ja tietoturvallisessa asiakasverkossa. TeliaSonera vastaa asiakkaalle toimitettavan ratkaisun suunnittelusta, toteutuksesta sekä palvelun ylläpidosta ja asiakastuesta. Palvelu toimii alustana myös asiakasverkkoon liitettäville TeliaSoneran tarjoamille muille IP-pohjaisille palveluille.

Lisätietoja:

Tuomo Merentie, Vice President, Global Accounts, Integrated Enterprise Services, TeliaSonera
Puhelin: +358 40 8310554
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Timo Hietaharju, Kehittämispäällikkö, Maksujärjestelmät, Neste Markkinointi Oy
Puhelin: +358 50 458 8691
Sähköposti: etunimi.sukunimi@nesteoil.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit