Neuvottelukunta yhteisymmärrykseen yhteistoiminnan pelisäännöistä TeliaSonera Finlandissa

Lokakuun lopussa perustettu henkilöstön, Toimihenkilöunionin ja TeliaSonera Finlandin johdon edustajien neuvottelukunta on saavuttanut yhteisen näkemyksen yhteistoiminnan pelisäännöistä. Yhteinen näkemys kattaa yhtiön yhteistoimintaryhmän toiminnan ja siitä tiedottamisen periaatteet.

Yhteisymmärrykseen on samoin päästy elokuun lopussa aloitetuissa ja lokakuussa keskeytetyissä Asiakasprosessit ja järjestelmät -divisioonan yhteistoimintaneuvotteluissa.
Neuvotteluissa tehtyjen päätösten toimeenpano sovittiin keskeytettäväksi 24.10.2006. Sen jälkeen keskustelut henkilöstön edustajien kanssa ovat jatkuneet rakentavassa hengessä, ja toimeenpanosta on päästy yhteisymmärrykseen työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä.

Alun perin neuvottelut koskivat 165 tehtävää. Neuvottelujen tuloksena päättyviä tehtäviä on 66, mutta samanaikaisesti näistä 24 henkilölle tarjotaan uusia tehtäviä sitä mukaa kun neuvottelujen kohteena olleiden tukitoimintojen uudistuvan organisaation tehtävävalinnat ratkeavat. Divisioonassa tehtävillä muutoksilla pyritään parantamaan asiakkaiden palvelua sekä toiminnan laatua ja kannattavuutta. Mikäli henkilöille ei pystytä tarjoamaan päättyvien tehtävien tilalle muita tehtäviä, he siirtyvät Osaajakeskukseen.

Ei irtisanomisia osaajakeskusmenettelyn ansiosta

TeliaSonera Finlandissa on käytössä osaajakeskusmalli, minkä ansiosta henkilöstötarpeen muutoksiin pystytään sopeutumaan joustavasti. TeliaSonera Finlandin mallissa henkilöstöä ei irtisanota, vaikka heidän työtehtävänsä lakkaisivat. Näissä tilanteissa henkilö siirtyy osaajakeskukseen, josta käsin hän voi hakea uutta työpaikkaa yhtiön sisältä, yhtiön ulkopuolelta tai kouluttautua uusiin tehtäviin. Malli on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi.

Kuluvan vuoden aikana osaajakeskukseen on siirtynyt noin 370 henkilöä joiden työtehtävät ovat päättyneet. Näistä yli kolmannes on työllistynyt uudelleen yhtiön sisällä, noin 170 on ottanut vapaaehtoisen tukipaketin ja lähtenyt yhtiön ulkopuolelle ja osaajakeskuksen kirjoilla on tällä hetkellä alle 50 henkilöä. Vuosittain yhtiössä täytetään yli 1 000 työtehtävää, joten työllistymismahdollisuudet osaajakeskuksesta yhtiön sisälle ovat hyvät.

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Juha Pentti, puh. 040 507 4668
Viestintäjohtaja Ahti Martikainen, puh. 040 302 4500

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit