Sonera aloittaa yhteistyön Finnet-ryhmään kuuluvien Pohjanmaan Puhelimen ja Mikkelin Puhelimen kanssa

TeliaSonera Oyj kehittää kumppaniyhteistyötään sopimuksellaan myyntiyhteistyöstä kahden Finnet-ryhmään kuuluvan alueellisen puhelinyhtiön kanssa. Sopimusten mukaan uudet kumppanit myyvät Soneran mobiilipalveluja kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Alueelliset yhtiöt monipuolistavat näin palvelutarjoamaansa omille asiakkailleen ja Sonera vahvistaa myyntivoimaansa näillä alueilla.

Ensimmäiset sopimukset Soneran mobiilipalvelujen myyntikumppanuudesta on allekirjoitettu Pohjanmaan Puhelin Oy:n tytäryhtiön PPO Palvelut Oy:n ja Mikkelin Puhelin Oyj –konserniin kuuluvan MPY Palvelut Oy:n kanssa.

Sopimukset ovat osa Soneran laajempaa kumppaniyhteistyön kehityshanketta. Sopimusten myötä Soneran myyntikumppanit tarjoavat asiakkailleen Soneran mobiilipalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan ja Sonera tuo kumppaniensa käyttöön laajan tuotevalikoimansa lisäksi myyntityön tehokkuutta edistäviä työkaluja ja toimintamalleja sekä markkinointitukea. Sonera myös perehdyttää ja antaa tarvittavan koulutuksen kumppaniensa myyntihenkilöstölle.

"Tarkoituksemme on edetä asiakkuusrintamalla määrätietoisesti, valitun strategian mukaisesti. Alueellisesti vahvojen, pitkät perinteet omaavien toimijoiden kanssa allekirjoittamamme sopimukset vahvistavat Soneran alueellista läsnäoloa ja tuovat Soneran palvelut näille alueille yhä useamman asiakkaan ulottuville", toteaa TeliaSoneran Suomen yritysmyyntidivisioonan johtaja Batu Karasar.

Lisätietoja:
TeliaSonera Finland Oyj, Batu Karasar, Senior Vice President, Business Services Finland, puhelin 0400 447 214, sähköposti etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Tilaa