Sonera ja viisi KUUMA-kuntaa sopimukseen puheratkaisusta

TeliaSonera Finland Oyj ja viisi KUUMA-kuntaa (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula) ovat allekirjoittaneet sopimuksen laajasta puheratkaisusta. Sopimukseen päädyttiin kilpailutuksen ja sen osana toteutetun neuvottelumenettelyn kautta. Sopimuksen mukaan kunnat saavat käyttöönsä helppokäyttöisen palveluliittymän, päällekkäisten päätelaitteiden aiheuttamia kustannuksia karsitaan tavoitteena yksi laite työntekijää kohden ja matkapuhelimet tulevat tasa-arvoisiksi päätelaitteiksi vaihdepalvelujen piiriin. Sopimus on voimassa viisi vuotta.

Palveluliittymä sisältää mm. tavoitettavuuspalvelun Se parantaa kuntaorganisaatioiden asiakaspalvelua eikä edellytä laiteinvestointeja, sillä palvelu toteutetaan Soneran älyverkossa. Palvelu on myös operaattoririippumaton sekä kiinteän verkon liittymien että matkapuhelinverkon osalta. Kuntien puhelinnumerot säilyvät ennallaan 09-alkuisina ja Mäntsälässä 019-alkuisina. Ratkaisuun kuuluu myös yhtenäinen Merex-välitys- ja informaatiojärjestelmä. Kaikille viidelle kunnalle perustetaan yhteinen välityspalvelin, joka yhdistetään kunkin kunnan puhepalvelimeen ja varustetaan kuntakohtaisella määrällä välitystyöasemia. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa yli kuntarajojen tapahtuvat ruuhkapäivystykset. Kaupungin muut tietojärjestelmät, kuten esimerkiksi kulunvalvonta, yhdistetään välityspalvelimeen. Matkapuhelimen käyttäjä voi jättää poissaolotiedot myös tekstiviestinä. Järjestelmä on kustannustehokas. Välittäjän työskentely helpottuu ja nopeutuu hänen ohjatessaan puhelut kaikkiin kunnan liittymätyyppeihin (lanka- ja matkapuhelimet) yhdellä ja samalla käyttöliittymällä. Ellei vastausta tule tai linja on varattu, puhelu palautuu välittäjälle tunnistettavasti sekä matka- että lankapuhelimesta. Järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi poissaolotilanteissa, kuten lomien aikana, yli kuntarajojen ulottuvat sijaistukset vaihteenhoidossa. Kokonaisratkaisuun sisältyy myös vaihdepalvelu, joka tuo matkapuhelimiin Soneran matkapuhelinälyverkossa toteutettavat puhelinvaihteen palvelut. Vaihdepalvelu vähentää olennaisesti kuntien tarvetta investoida puhelinjärjestelmiin tai kiinteisiin liittymiin, huolto- ja päivitystarvetta ei ole, vaihdepalvelu on joustava muutostilanteissa eikä ole sidottu fyysiseen paikkaan. Vaihdepalvelu sopii hyvin myös pieniin sivutoimipisteisiin ja tekee niistä päävaihteen loogisia osavaihteita. Se mahdollistaa siirtymisen kohti täysin langattomia puheratkaisuja. ” Puhelinpalvelujen toimivuus ja kuntien työntekijöiden hyvä tavoitettavuus ovat keskeisiä asioita kuntien palvelukyvyn ja imagon kannalta. Pian voimaan tuleva hoitotakuujärjestelmä lisää paineita tavoitettavuuden osalta. Tämän puhelinpalveluratkaisun avulla pystytään tavoitettavuutta parantamaan oleellisesti, kun henkilöiden tavoitettavuus ei ole yksinomaan lankapuhelimien varassa. Toki mobiililaitteita on kunnissa ollut jo tähänkin asti mutta ne ovat olleet erillisenä vaihteen toiminnoista”, sanoo KUUMA-puheenjohtajuutta tänä vuonna hoitavan Nurmijärven kunnanjohtaja Kimmo Behm. ”Olemme Sonerassa iloisia saadessamme viisi KUUMA-kuntaa asiakkaiksemme. Tämä sopimus on meille haastava ja merkittävä. Kunnat ovat Soneralle erittäin tärkeä asiakasryhmä. Tämä sopimus on tulosta mittavasta panostuksestamme kunta-asiakkaiden toiminnan ymmärtämiseen ja palvelujen kehittämiseen. Sonera on sitoutunut pitkäjänteiseen yhteistyöhön kuntien kanssa”, sanoo TeliaSonera Finland Oyj:n toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen. ”Nyt aikaansaatu sopimus osoittaa, että Sonera haluaa olla voimakkaasti tukemassa kuntien toimintatapojen uudistamista. Uskomme, että tämä sopimus varmistaa KUUMA-kunnille edistyksellisen ja kustannustehokkaan kokonaisuuden, joka mahdollistaa kuntaorganisaatioiden rajat ylittävät laadukkaat palveluketjut”, sanoo Anni Vepsäläinen. Lisätietoja: KUUMA-kunnat: Kunnanjohtaja Kimmo Behm Puhelin: 040 503 2222 Sähköposti: etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi Puheenjohtaja Marja-Liisa Back Puhelin: 040 5229654 Sähköposti: etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi www.kuuma.fi TeliaSonera Finland Oyj Myyntijohtaja Esa Salo Puhelin: 0403 022372 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit