Sonera parantaa harvaan asuttujen alueiden langattomia puhe- ja laajakaistapalveluita

Sonera toivottaa noin 53 000 kiinteän verkon asiakastaan tervetulleiksi ajanmukaisten langattomien puhe- ja laajakaistapalvelujen käyttäjiksi. Yhtiö parantaa harvaan asuttujen alueiden puhe- ja tietoliikennepalveluita tavoitteenaan siirtyä vuoden sisällä kiinteän verkon puhepalveluista langattomiin puhepalveluihin ja vuoden 2009 loppuun mennessä langattomiin laajakaistapalveluihin sekä toteuttaa palvelut kustannustehokkaasti.

”Sonera investoi lähivuosina langattomaan tekniikkaan monilla paikkakunnilla, joilla pitkillä ja helposti vikaantuvilla puhelinlinjoilla on vain vähän käyttäjiä ”, sanoo TeliaSoneran Suomen laajakaistaliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha-Pekka Weckström.
”Kiinteän verkon palvelut toimivat toki normaalisti siihen asti kunnes ollaan valmiita siirtymään korvaaviin langattomiin palveluihin. Varmistamme asiakkaille kohtuuhintaiset ja vähintään yhtä hyvät telepalvelut kuin tällä hetkellä. Kaikkia asiakkaita, joita tämä koskee, informoidaan muutoksesta erikseen ja uusien palveluiden käyttöön tarjotaan opastusta”, Weckström jatkaa.

Matkapuhelin ylivoimainen harvaan asutuilla alueilla

Matkapuhelut ovat harvaan asuttujen alueiden asukkaille keskimäärin lankapuhelimen käyttöä edullisempia. Matkapuhelinverkossa luonnonilmiöiden, kuten ukkosen ja lumen aiheuttamia vikoja on vähemmän kuin pylväiden varassa olevassa lankaverkossa. Soneran matkapuhelinverkko kattaa nyt noin 97 prosenttia Suomen pinta-alasta ja lähes 100 prosenttia väestöstä. Siellä, missä verkon kuuluvuudessa on vielä puutteita, Sonera varmistaa matkapuhelimen käyttöön siirtyville lankapuhelimen tasoa vastaavan toimintavarmuuden ja käytettävyyden ennen lankapuhelimesta luopumista. Hankaliin olosuhteisiin Sonera suosittelee pöytämallista gsm-puhelinta. Joissakin tapauksissa tarvitaan myös ulkoantennia.

Langaton laajakaista - ratkaisu liikkuvaan työhön ja vapaa-aikaan

”Langattoman laajakaistan yleistymisen myötä Sonera tuo mahdollisuuden laajakaistaan tuhansille sellaisille kuluttajille joilla tuota mahdollisuutta ei ole ollut. Langattoman laajakaistan etu kiinteään liittymään verrattuna on, että yhteys ei ole enää sidottu tiettyyn paikkaan, vaan se kulkee mukana vaikka mökille”, Weckström sanoo.
Sonera tarjoaa harvaan asutuilla alueilla 1 megabitin nopeuteen yltäviä langattomia laajakaistapalveluita Digitan @450-verkossa. Tavoitteena on, että verkon peitto kasvaa koko valtakunnan laajuiseksi vuoden 2009 loppuun mennessä. Helmikuun alussa Sonera alensi langattoman laajakaistan hintaa 44,90 euroon kuukaudessa (aiemmin 49,90). Niin ikään Sonera laajentaa jatkuvasti eri puolilla Suomea yli 110 paikkakunnalle ulottuvaa 3G-verkkoaan, joka mahdollistaa jatkossa jopa 3,6 megabitin nopeuden. Alkuvuoden ja kesän aikana uusia 3G-paikkakuntia avataan noin 90.
Myös yritysasiakkaiden puhe- ja tietoliikenneyhteydet harvaan asutuilla alueilla korvataan ajanmukaisemmilla ja paremmin liikkuvaan työhön sopivilla ratkaisuilla sitä mukaa kun niitä on saatavilla. Kaikki muutokset tehdään voimassa olevia asiakassopimuksia noudattaen.


Lisätietoja:

Johtaja Juha-Pekka Weckström, TeliaSonera, Broadband Services Finland
Puhelin: 0400 564 754
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Johtaja Eila Rummukainen, TeliaSonera, Broadband Services Finland/Telecom Services
Puhelin: 0400 620 120
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.