Sonera tarjoaa käyttäjien identiteetin hallinnan yrityksille palveluna

TeliaSonera tarjoaa asiakkailleen kokonaispalveluna keskitetyn identiteetinhallinnan ympäristön verkkoasiointia tuottaville operatiivisille tietojärjestelmille. Uuden palvelun avulla yritykset voivat varmistaa helposti, että niiden tietoverkkojen ja –järjestelmien käyttäjillä on pääsy vain siihen informaatioon ja niihin palveluihin, joihin he ovat oikeutettuja. Hankkimalla käyttöoikeuksien hallinnan keskitettynä palveluna yritykset voivat parantaa merkittävästi tietoturvaansa, tehostaa toimintaansa ja säästää kustannuksissa.

Tarvittavan teknologian TeliaSoneran kokonaispalveluun toimittaa käyttäjien identiteetin hallintaan erikoistunut RM5 Software –ohjelmistotalo, jonka kehittämä teknologia on jo käytössä useissa kymmenissä organisaatioissa eri toimialoilla Suomessa.

Palvelinylläpidosta vastaa Soneran omistama Crescom Oy, joka varmistaa palvelun korkean käytettävyyden ja turvallisuuden.

Käyttäjien identiteetin hallinnan tarvetta kasvattavat henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille tarjottavat uudet sähköiset palvelut, jolloin käyttäjien ja eri laitteiden tunnistus, salausratkaisut ja käyttöoikeudet on yhdistettävä yhdeksi, helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. TeliaSonera on markkinoiden ensimmäinen teleoperaattori, joka tarjoaa käyttäjien identiteetin hallinnan kokonaispalveluna.

”Hankkimalla käyttäjien identiteetin hallinnan keskitettynä palveluna yritys välttyy omilta investoinneilta ja integrointihankkeilta, jolloin tuottavuutta voidaan parantaa heti ja yritys voi itse panostaa tietojärjestelmiensä ja prosessiensa tehostamiseen”, kertoo tuotepäällikkö Mika Anttila TeliaSonerasta.

Lisätietoja:

TeliaSonera Finland, tuotepäällikkö Mika Anttila, puhelin 040 704 2332; sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

LIITE

Käyttäjien identiteetin hallinta kokonaispalveluna
Yritysten ja organisaatioiden tietojärjestelmien käyttöoikeudet on perinteisesti rakennettu jokaiseen sovellukseen erikseen. Tietohallinnolle tämä on merkinnyt sitä, että hallinnoitavia ja ylläpidettäviä järjestelmiä on useita ja niiden yhdistäminen on mittava hanke. Loppukäyttäjälle hajanaisuus on ilmennyt niin, että muistettavia käyttäjätunnuksia ja salasanoja on usein yhtä monta kuin verkossa käytettäviä palveluja.

Ottaessaan käyttöön käyttäjien identiteetin hallinnan kokonaispalveluna yritykset ja muut organisaatiot voivat hallita kaikkia niitä liiketoimintapalveluita ja –sovelluksia, joita kullakin sen tunnistetulla käyttäjäryhmällä on käytettävissään.

Kun käyttäjä tunnistautuu tietoverkossa yrityksen liiketoimintasovellukseen esimerkiksi käyttäjätunnuksella, Secure ID-kortilla tai mobiilivarmenteella, erillisten sovellusten hallinnointi tapahtuu keskitetyssä järjestelmässä. Käyttäjille myönnetään oikeuksia käyttää verkossa olevia palveluja heille määriteltyjen roolien mukaisesti.

Käyttäjäryhmät voivat myös delegoida käyttövaltuuksia omille edustajilleen, esimerkiksi ulkoisille palveluntarjoajille. Tarvittavat tunnukset eri sovelluksiin muodostetaan automaattisesti, mikä merkitsee tuntuvia säästöjä ylläpitokustannuksiin.


TeliaSoneran verkkopalveluille keskitetty identiteetin hallinta

Soneran verkkoasiointipalvelut ovat internet-pohjaisia, useille tuhansille yrityksille ja näiden sadoilletuhansille käyttäjille suunnattuja palveluja. Niiden sisältö on hajautettu noin 40 eri ekstranettiin, joiden identiteetinhallinnan Sonera on keskittämässä. Keskittämisellä yhtiö tehostaa verkkoasiointia ja mahdollistaa esimerkiksi niin henkilökohtaisten kuin yrityksenkin palvelujen hallinnoinnin saman istunnon aikana.

Soneran internet-pohjaisia verkkoasiointipalveluja tarjotaan mm. osoitteessa www.sonera.fi/yrityksilleYrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.