Sonera toimittaa etätulkkausjärjestelmän monipuolistamaan tulkkauspalveluiden tarjontaa

TeliaSonera ja Uudenmaan erityispalvelut –kuntayhtymä ovat allekirjoittaneet sopimuksen Soneran ja sen tytäryhtiön Cygate Oy:n palveluille perustuvan etätulkkausjärjestelmän toimittamisesta. Palvelun ensisijaisia käyttäjäryhmiä ovat viittomakieliset ja puhevammaiset.

Etätulkkausjärjestelmä on tulosta viime vuoden heinäkuussa käynnistyneestä kehittämishankkeesta, jossa ovat mukana myös tulkkipalvelujen käyttäjiä edustavat järjestöt. Samaa järjestelmää käytetään myös maahanmuuttajien, pakolaisten ja muiden pienten kieliryhmien, esim. saamenkielisten tulkkaustarpeisiin.

Palveluun kirjaudutaan internetin kautta

Etätulkkauspalvelun käyttäjä kirjautuu www.etätulkki.fi –sivuston kautta tietokantaan, jota käyttämällä järjestelmä etsii hänelle sopivan tulkin. Palvelua voi käyttää web-kameralla varustetulla tietokoneella, 3g-puhelimella sekä videoneuvottelulaitteella.

Etätulkkaus lisää asiakkaan riippumattomuutta ja tasa-arvoa

”Etätulkkauksen etuna on palvelun saatavuus paikasta riippumatta. Myös valtakunnallinen päivystys on mahdollista toteuttaa etäratkaisujen avulla. Tulkkipalvelujen tuottajien toiminta tehostuu ja lähitulkkaukseen voidaan ohjata enemmän voimavaroja” sanoo projektijohtaja Timo Heiskala Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymästä.

”Etätulkkauspalvelun aikaansaaminen on hyvä esimerkki mahdollisuuksista, joita Soneran viestintäpalvelujen valikoima jo nyt tarjoaa. Palvelun maantieteellinen saavutettavuus paranee uusien langattomien laajakaistaratkaisujen myötä. Tulkkauksen on toimittava katkoitta, joten palvelun on oltava toimintavarma, ” toteaa TeliaSoneran Suomen yritysmyynnistä vastaava johtaja Batu Karasar.

Palvelu perustuu Soneran data- ja mobiilipalveluihin, tunnistautumiseen, turvapalveluihin ja Contact Center-palveluun. Kokonaisuuteen sisältyvät lisäksi Cygate Oy:ltä mm. videoneuvotteluratkaisut yhteistyössä Tandbergin ja NWisen kanssa.

"Tämä etätulkkausjärjestelmä on yhteiskunnallisesti ainutlaatuinen hanke, joka muuttaa toimintatapoja ja nostaa palvelukyvyn uudelle tasolle", sanoo Cygaten toimitusjohtaja Ilkka Äyräväinen. "Näin vaativa integraatioprojekti tuo Cygaten syvällisen teknologiaosaamisen esiin parhaiten."

Valtakunnalliseksi palveluksi hankkeen päätyttyä
Etätulkki.fi -hanke käynnistyi heinäkuussa 2007 ja se kestää vuoden 2009 loppuun. Hanketta hallinnoi Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä. Rahoittajana toimivat Sosiaali- ja terveysministeriö sekä kunnat ja kuntayhtymät. Pilottihankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,3 milj. euroa.

Projektin keskeisiä tehtäviä on luoda malli, arkkitehtuuri ja tekniset suositukset yhteyksille ja laitteistoille, joiden perusteella toteutus voidaan laajentaa valtakunnalliseksi palveluksi pilotin aikana.

Lisätietoa:
www.etätulkki.fi (suomi, English, Swedish)
www.uep.fi

TeliaSonera Finland: aluejohtaja Esa Salo, puhelin 040 302 2372, sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Uudenmaan erityispalvelut –kuntayhtymä: Timo Heiskala, projektijohtaja, puhelin 020 762 7050, sähköposti etunimi.sukunimi@uep.fi

Cygate Oy, toimitusjohtaja Ilkka Äyräväinen, puhelin 040 302 2049, sähköposti: etunimi.sukunimi@cygate.fi

Cygate Oy on TeliaSoneran tytäryhtiö, joka suunnittelee, rakentaa, ylläpitää ja valvoo verkkoratkaisuja. Se on laitevalmistajista riippumaton asiantuntijaorganisaatio, jonka toimipisteet ovat Espoossa, Jyväskylässä, Kouvolassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Avainsanat:

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit