Sonera toimittaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirille potilastietojärjestelmän käyttöpalveluna

TeliaSonera Finland Oyj ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat allekirjoittaneet kilpailutuksen jälkeen sopimuksen kuntayhtymän laajuisen potilastietojärjestelmän käyttöpalvelusta. Sopimuksen piiriin kuuluvat kaikki Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen sairaalat ja terveyskeskukset. Sopimus on voimassa vuoden 2008 loppuun saakka.

Alueellisen Effica-potilastietojärjestelmän korkeaa käytettävyyttä tukeva Soneran palvelu otettiin käyttöön kesäkuun alussa. Se koskee ensi vaiheessa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin lisäksi myös Mikkelin kaupungin terveyskeskusta. Järjestelmä on tarkoitus ulottaa myöhemmin laajasti koko Etelä-Savon maakunnan alueelle. Sen mahdollistaa nyt toteutettavana oleva Mikkelin ja Pieksämäen seutujen alueverkko, joka perustuu Soneran Seutuverkko-ratkaisuun ja toteuttaa 100 megabitin, joidenkin yhteyksien osalta jopa yhden gigabitin tietoliikenneyhteydet kuntiin ja terveyskeskuksiin. Potilastietojärjestelmän häiriötön palvelinympäristö ja jatkuvasti korkea käytettävyys varmistetaan siten, että Sonera vastaa palvelinten valvonnasta, operoinnista, hallinnasta ja ylläpidosta ympäri vuorokauden. Suunnitelmissa on, että loppukäyttäjiä varten avataan yksi numero ongelmanratkaisua, neuvontaa ja kysymysten vastaanottoa varten. Yhteydenotot voi tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai internetin kautta. Järjestelmän käyttäjillä on käytössään maksuton 0800-palvelunumero. Kaikkiin palvelupyyntöihin vastataan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään palveluun määritellyssä ajassa. ”Potilastietojärjestelmän hankinta on osa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laajuista ESTER- projektia. Potilastietojärjestelmä on asiakaspalvelun ja –tyytyväisyyden kannalta erittäin kriittinen sovellus, jonka perusedellytyksenä on järjestelmän äärimmäisen korkea käytettävyys. Kilpailutusvaiheessa kiinnitimme paljon huomiota eri ratkaisuvaihtoehtojen luotettavuuteen. Päädyimme Soneraan, joka tarjosi kustannus-käytettävyys –suhteeltaan parhaimman vaihtoehdon. Lisäksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueellisen potilastietojärjestelmän käyttöpalveluista saadut kokemukset puoltavat valintaamme”, sanoo Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tietohallintopäällikkö Raimo Kuikka. ”Olemme Sonerassa iloisia siitä, että Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on asiakkaamme. Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät ovat meille todella merkittävä asiakasryhmä. Niiden rooli tietoyhteiskunnan rakentajana on keskeinen. Itä-Suomessa on edetty rohkeasti ja otettu käyttöön uusia, edistyksellisiä toimintatapoja myös terveydenhoidossa. Sonera haluaa antaa panoksensa ja olla hyvä kumppani tässä kehittämistyössä. Uskomme, että näiden seutujen kehitys näyttää suuntaa laajemminkin", sanoo aluejohtaja Jorma Maaninka TeliaSonera Finlandista. Lisätietoja: Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Tietohallintopäällikkö Raimo Kuikka Matkapuhelin: 044 351 2513 Sähköposti: etunimi.sukunimi@esshp.fi TeliaSonera Finland Oyj Aluejohtaja Jorma Maaninka Puhelin: 0403 02429 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit