Sonera toimittaa huippunopean Maakuntaverkon Pohjois-Karjalan kuntayhteisöille

TeliaSonera Finland Oyj ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Pohjois-Karjalan maakunnan kattavan nopean Maakuntaverkko II:n toimittamisesta. Sopimuksen mukaan Sonera toimittaa kuluvan vuoden loppuun mennessä Pohjois-Karjalan kuntayhteisöille Sonera Seutuverkko -ratkaisuun perustuvan erittäin nopean ja tietoturvallisen tietoverkon. Verkko mahdollistaa nopeudeltaan jopa 10 gigabitin runkoyhteyksien saatavuuden Pohjois-Karjalan maakunnan kaikkiin kuntiin ja kuntayhtymiin. Sopimus on voimassa 3 vuotta, jonka lisäksi sopimukseen sisältyy 3 optiovuotta vuosi kerrallaan.

Ratkaisu luo vankan perustan kuntien ja kuntayhtymien verkottuville toiminnoille ja verkkopalveluille. Maakuntaverkko II vastaa nykyisiin ja tuleviin tietoliikenteen ja tietoturvan haasteisiin sekä edistää koko maakunnan verkkoinfrastruktuurin kehitystä erityisesti yritysten tarvitsemien yhteyksien osalta.

Maakunnallinen Seutuverkko-ratkaisu kattaa koko Pohjois-Karjalan maakunnan. Verkosta on laadukkaat ja nopeat yhteydet myös maakunnan ulkopuolelle. Asiakasliittymän nopeudeksi on valittavissa 10, 100 tai 1000 megatavun tasoiset yhteydet.

Sonera Seutuverkko -ratkaisuun perustuva Maakuntaverkko II koostuu erityisen nopeasta runkoverkosta ja valokuitupohjaisista asiakasliittymistä. Kolmansien osapuolten verkot voidaan liittää Maakuntaverkkoon tietoturvallisesti. Maakuntaverkossa tullaan siirtämään puhetta, dataa ja liikkuvaa kuvaa.

Sonera vastaa kuukausimaksuun perustuvana palveluna verkon hallinnasta, valvonnasta ja verkkoratkaisun yhteisestä palomuurin ylläpidosta.

Kuntayhteyksissä liikenne erotellaan tietoturvallisesti hallintoon, terveydenhuoltoon, oppilasympäristöön ja tarvittavaan viranomaistoimintaan.

”Pohjois-Karjalassa on luotu systemaattisesti tietoteknistä yhteistyötä kuntatoimijoiden kesken jo 1990-luvulta lähtien. Maakuntaverkko on ollut kuntatoimijoiden yhteiskäytössä vuodesta 2003 saakka. Huippunopean runkoverkon ja valokuitupohjaiset asiakasliittymät sisältävä Maakuntaverkon II-vaihe käynnistyy 1.1.2007 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n, kuntatoimijoiden ja TeliaSonera Finland Oyj:n yhteistyönä. Valitsimme operaattorikumppaniksi Soneran, koska sen ratkaisu osoittautui edistykselliseksi ja kokonaisedullisimmaksi. Soneralla on jo myös ennestään vahva näyttö hyvin toimivan maakuntaverkon toimittamisesta Etelä-Karjalan Tietomaakunnalle”, sanoo Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n toimitusjohtaja Matti Hakomäki.

”Kaupungit ja kunnat ovat Soneralle todella merkittävä asiakasryhmä. Niiden rooli tietoyhteiskunnan rakentajana on keskeinen. Sonera haluaa antaa panoksensa ja olla kumppanina tässä kehittämistyössä. Haluamme edistää kunta- ja yritysorganisaatioiden viestintää ja tuottavuutta kehittämällä ja toimittamalla uusinta tekniikkaa hyödyntäviä verkko- ja palveluratkaisuja, jotka mahdollistavat osaltaan julkisyhteisöjen uusien toimintamallien kehittämisen ja toteuttamisen”, sanoo aluejohtaja Jorma Maaninka TeliaSonera Finlandista.Lisätietoja:

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy
Toimitusjohtaja Matti Hakomäki
Puhelin: 040 823 3720
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pttk.fi


TeliaSonera Finland Oyj
Aluejohtaja Jorma Maaninka
Puhelin: 040 302 2429
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit