Sonera toimittaa Iin Energialle ja Yli-Iin Sähkölle automaattisen sähkön kulutuksen mittauksen kokonaispalveluna

Iin Energia Oy ja Yli-Iin Sähkö Oy ovat sopineet TeliaSonera Finland Oyj:n kanssa sähkön kulutuksen automatisoidun mittauksen toimittamisesta kokonaispalveluna. Sähköyhtiö etälukee uuden palvelun avulla kaikki alueensa sähkömittarit mobiilisti kerran vuorokaudessa, minkä ansiosta yhtiö pystyy toimittamaan kaikki laskut asiakkailleen todellisen kulutuksen mukaan. Uusi palvelukokonaisuus helpottaa merkittävästi sekä sähkön käyttäjien että sähköyhtiöiden elämää. Sopimukset ovat voimassa 15 vuotta.

Kokonaispalvelusopimus kattaa mm. uusien älykkäiden sähkömittareiden toimituksen, asennuksen ja ylläpidon, mobiilipohjaisen automaattisen mittarinluentapalvelun ja tarvittavat tietoliikenneyhteydet. Ratkaisu tarjoaa kulutustietojen lisäksi tietoa verkon tilasta. Sähkömittareiden kulutus- ja vikatiedot siirretään langattomasti kerran vuorokaudessa Soneran tietokantaan ja tiedot toimitetaan edelleen verkkoyhtiöille. Tiedonsiirtoyhteys on kaksisuuntainen, ts. mittareilta järjestelmään siirtyvän tiedon lisäksi järjestelmä lähettää mittareille reaalikaisesti mm. ohjelmistopäivitykset ja tariffimuutokset. Kulutustiedon mittaus on aidosti reaaliaikaista, koska sähkömittarit näkyvät verkossa itsenäisinä ja sähköyhtiön henkilöstö saa niihin yhteyden selainpohjaisen käyttöliittymän kautta välittömästi. Sähkömittareiden vaihto alkaa elokuun alussa Automaattisen mittauksen käyttöönotto edellyttää, että alueiden kaikki sähkömittarit vaihdetaan uusiin, etäluettaviin mittareihin. Vaihto alkaa elokuun alussa ja uusi palvelu on käytettävissä näillä näkymin tämän vuoden loppuun mennessä. Myös kaukolämpökohteet liitetään palvelun piiriin samassa aikataulussa. Iin Energia Oy ja Yli-Iin Sähkö Oy saavuttavat kokonaispalvelulla merkittäviä etuja. Uusi palvelu mahdollistaa yhtiöille kustannusten paremman hallinnan, tarkan, reaaliaikaisen kulutustiedon seurannan, siirtymisen todelliseen, kulutuksen mukaiseen laskutukseen sekä asiakaspalvelun ja vianhallinnan kehittämisen. ”Valitsimme Soneran palveluratkaisun, koska se vastasi parhaiten tarpeitamme. Sopimus helpottaa yhtiöidemme toimintaa monin tavoin. Palveluna ostettava ratkaisu ei sido omia pääomiamme. Yhtiömme saavat kukin palvelukokonaisuuden avaimet käteen –periaatteella ja maksamme niistä kuukausittain kiinteät palvelumaksut, mikä helpottaa myös toiminnan suunnittelua ja budjetointia”, sanovat toimitusjohtaja Juhani Jääskeläinen Iin Energia Oy:stä ja toimitusjohtaja Tuomo Alaoja Yli-Iin Sähkö Oy:stä. ”Automaattinen sähkön kulutuksen mittaus helpottaa asiakkaidemme elämää, koska pystymme nyt laskuttamaan heitä aina todellisen sähkön kulutuksen mukaan. Uusi palveluratkaisu myös vapauttaa resurssejamme uusiin asioihin. Asentajien mittarilukemien keräämiseen käyttämä aika on nyt käytettävissä varsinaisiin asentajan töihin. Lisäksi TeliaSoneran johtava asema tietoliikenteessä luo vahvan perustan yhteistyöllemme”, toteavat Juhani Jääskeläinen ja Tuomo Alaoja. ”Energiatoimiala on yksi TeliaSonera Finlandin strategisista painopistealueista. Sähköliiketoiminta on yhä kasvavassa määrin tietoliikennettä.Yritykset voivat tehostaa prosessejaan reaalikaista tietoa hyödyntämällä. Tulevaisuuden liiketoiminta pitää pystyä verkottamaan ja automatisoimaan. Hallittavuus päästä päähän ja läpinäkyvyys ovat avainsanoja. Haluamme tukea yritysten asiakaslähtöisyyttä ja rakentaa niiden liiketoimintaa tukevia kokonaispalveluratkaisuja”, kertoo johtaja Esa Korvenmaa TeliaSonera Finlandista. Lisätietoja: Matti Montonen, johtaja, TeliaSonera Finland Oyj Puhelin: 040 3022146 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com Veli-Pekka Tietäväinen, key account manager, energiatoimiala, TeliaSonera Finland Oyj Puhelin: 040 3022350 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com Juhani Jääskeläinen, toimitusjohtaja, Iin Energia Oy Puhelin: 0400 745 318 Sähköposti: etunimi.sukunimi@iinenergia.fi Tuomo Alaoja, toimitusjohtaja, Yli-Iin Sähkö Oy Puhelin: (08)819 2100 Sähköposti: etunimi.sukunimi@ylisahko.fi

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit