Sonera toimittaa laajakaistayhteydet Pohjoisen Keski-Suomen 53 kylään

Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy ja TeliaSonera Finland Oyj ovat sopineet laajakaistayhteyksien rakentamisesta alueen kahdeksan kunnan kyliin. Sopimuksen mukaan osapuolet toteuttavat yhdessä laajakaistayhteydet 53 kylään. Kylien kotitaloudet, yritykset ja muut yhteisöt saavat mahdollisuuden hankkia käyttöönsä laajakaistayhteydet. TeliaSonera rakentaa Kyläkaista-konseptinsa mukaisesti valmiudet nopeille yhteyksille ja saa siihen julkista rahoitustukea Euroopan Unionilta ja seudun kunnilta. Kylien laajakaistayhteydet valmistuvat tämän vuoden aikana.

Hankkeessa mukana olevat kunnat ovat: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kinnula, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari. Kinnulaan ja Pylkönmäen kyliin yhteydet on rakennettu jo aiemmin. Kyläkaista-yhteyksien valmistumisaikataulut vaihtelevat kunnittain ja kylittäin tämän vuoden kesäkuun lopusta marraskuun loppuun. Nopeat yhteydet merkitsevät kunnille piristysruisketta. Kylien kotitaloudet, yritykset ja muut yhteisöt kuten koulut, tulevat laajakaistayhteyksien saatavuuden kannalta samaan asemaan kuin taajamassakin. Ulottamalla kiinteähintaiset, aina auki olevat laajakaistayhteydet kyliin edistetään kuntalaisten tasa-arvoa. Laajakaistayhteydet mahdollistavat tietoyhteiskunnan palveluiden hyödyntämisen ”Kuntien asukkailta ja yrityselämältä tulleet toiveet olivat keskeisiä, kuin teimme ratkaisun laajakaistayhteyksien saamisesta myös kyliin. Kyse on merkittävästä palveluiden parannuksesta kylien asukkaille, yrityksille ja yhteisöille”, sanoo Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eeva Kuusela. ”Laajakaistayhteyksien saaminen liittyy Pohjoisen Keski-Suomen kunnissa alkaneeseen, tietoyhteiskunnan palveluita entistäkin enemmän hyödyntävään kehitysvaiheeseen. Nopeat yhteydet kaikille asukkaille ovat edellytyksenä sille, että kuntien palveluita voidaan tarjota entistä enemmän verkossa. Tätä varten on perustettu myös Viisaankivi –seutuportaali. Siihen on koottu kuntien palveluiden ohella tärkeimmät linkit eri väestöryhmille. Seutuportaali kokoaa yhteen alueen yritykset ja järjestöt ja siinä on myös foorumi päätöksentekijöille seudun kehittämisasioissa.” ”Laajakaistayhteydet antavat kylien ihmisille uusia edellytyksiä esimerkiksi verkkoperusteiseen liiketoimintaan ja etätyöhön. Pienet yritykset ja maatalousyrittäjät pystyvät laajakaistayhteyksien myötä kehittämään toimintaansa ja toimintaympäristöjään. Nopeat yhteydet avaavat myös mahdollisuuksia teknologian hyödyntämiseen uudella tavalla, vaikkapa vanhusten turvallisempaan kotona asumiseen”, Eeva Kuusela korostaa. Jo yli 100 Kyläkaista-kuntaa ”Laajakaistayhteyksien rakentaminen on yksi tapa toteuttaa kansallista laajakaistastrategiaa. Tämän Pohjoisessa Keski-Suomessa toteutettavan Soneran Kyläkaista -konseptin myötä jo reippaasti yli 100 suomalaista kuntaa on sopinut Soneran kanssa laajakaistayhteyksien ulottamisesta taajamien lisäksi myös kyliin”, kertoo johtaja Asko Malinen TeliaSonerasta. ”Kyläkaista -yhteistyö, jossa julkinen sektori toimii osarahoittajana ja TeliaSonera yhteyksien rakentajana, on jo osoittanut voimansa”, Asko Malinen toteaa. Lisätietoja: Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy Hallituksen puheenjohtaja Eeva Kuusela Puhelin: 044 459 8207 Sähköposti: etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi TeliaSonera Finland Oyj Johtaja Asko Malinen Puhelin: 020401 (vaihde) Matkapuhelin: 040 302 2283 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit