Sonera toimittaa Seutuverkko-palvelun Jämsän seudulle

TeliaSonera Finland Oyj ja Jämsän seudulla toimiva JamIT-Tieto Oy ovat allekirjoittaneet kilpailutuksen jälkeen sopimuksen Sonera Seutuverkko-kokonaispalvelun toimittamisesta JamIT-Tieto Oy:n käyttöön. Seutuverkko on monipalveluverkko, joka yhdistää Jämsän ja Jämsänkosken kaupungit ja Kuhmoisten kunnan, Jämsek Oy:n sekä Jämsän seudun terveydenhuollon ja koulutuskuntayhtymät ja niiden yli sata toimipistettä yhdeksi alueverkko-kokonaisuudeksi, jossa tieto, puhe ja kuva liikkuu tietoturvallisesti. Sopimus on voimassa kolme vuotta kahden lisävuoden optiolla.

Sopimuksen mukaan Sonera vastaa Seutuverkko-palvelun toimittamisesta ja käyttöönotosta. Soneran vastuulla ovat käytettävä teknologia, tarvittavat laitteet sekä kokonaisuuden hallinta ja valvonta sovittujen palvelutasovaatimusten mukaisesti. Kokonaispalvelu sisältää tietoliikennepalvelut, tietoturva- ja tietoverkon suojauspalvelut, kiinteän verkon puheliikennepalvelut, puhepalvelinlaitteiston palveluna sekä matkapuhelinpalveluiden integroinnin edellä mainittuun kokonaisuuteen. Sopimuksen mukaiset palvelut mahdollistavat kuntien ja kuntayhtymien yhteisten IT-, sovellus-, tietoliikenne- ja hallinnon tukipalveluiden sekä vaihde- ja välityspalveluiden kokonaistaloudellisen, laadukkaan ja kustannustehokkaan tuottamisen alueverkossa sekä laajennettavuuden tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Seutuverkko-palvelu mahdollistaa datan, puheen ja liikkuvan kuvan siirron alueverkossa. Sonera Seutuverkko on laaja palvelukokonaisuus, joka sisältää peruspalvelujen lisäksi muun muassa monipuoliset tietoturvapalvelut, kuten palomuuri-, virustorjunta- sisällönsuodatus- ja roskapostin suodatuspalvelut. Kaikki ulkoiset yhteydet alueverkkoon ohjataan palomuuripalvelun kautta. Puheliikenne toimipaikoista toiseen välitetään hyödyntämällä Seutuverkko-palvelun uusinta IP-teknologiaa VoIP-puhejärjestelmän avulla. Osalla käyttäjistä on käytössään matkapuhelin, joka liitetään Seutuverkko –palveluun. Puhelinvälittäjillä on käytössään välittäjäjärjestelmä, jonka avulla tavoitetaan helposti koko henkilöstö seutuverkossa. ”Soneran Seutuverkko-palvelun myötä saamme Jämsän seudulle uutta teknologiaa, josta hyötyy koko seutu”, sanoo JamIT-Tieto Oy:n toimitusjohtaja Sari-Anne Hannula. ”Alueverkko saadaan toimintakuntoon marraskuun alkuun mennessä ja verkko mahdollistaa kuntien ja kuntayhtymien aidon yhteistyön mahdollisimman kustannustehokkaasti. Verkon tuoma oleellinen muutos on käytännössä se, että organisaatio- ja toimialakohtaiset verkot kytketään osaksi suurta alueellista runkoverkkoa, jolloin verkon ylläpito ja sovellusten käyttö helpottuvat tuntuvasti. Yhteinen laadukas verkko on välttämätön perusta yhteisten palvelujen tuottamiseksi”, sanoo Sari-Anne Hannula. ”Olemme Sonerassa iloisia siitä, että JamIT-Tieto Oy ja Jämsän seudun kuntayhteisöt ovat asiakkaitamme. Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät ovat meille todella merkittävä asiakasryhmä. Niiden rooli tietoyhteiskunnan rakentajana on keskeinen. Sonera haluaa antaa panoksensa ja olla hyvä kumppani tässä kehittämistyössä. Uskomme, että näiden seutujen tietoyhteiskuntakehitys näyttää suuntaa laajemminkin", sanoo aluejohtaja Jorma Maaninka TeliaSonera Finlandista. Lisätietoja: JamIT-Tieto Oy Toimitusjohtaja Sari-Anne Hannula Matkapuhelin: 040 529 7530 Sähköposti: etunimi.sukunimi@jamit.fi TeliaSonera Finland Oyj Aluejohtaja Jorma Maaninka Puhelin: 0403 022429 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com JamIT-Tieto Oy JamIT-Tieto Oy on tietotekniikan ja hallinnon tukipalveluja tarjoava ja toimittava yhtiö, jonka omistavat: - Jämsän kaupunki - Jämsänkosken kaupunki - Kuhmoisten kunta - Jämsän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä - Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymä - Jämsek Oy

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit