Sonera toimittaa uuden Kouvolan puhetietoliikenteen kokonaisratkaisun

Sonera ja Suur-Kouvolan kunnat ovat allekirjoittaneet kolmevuotisen sopimuksen laajasta puhetietoliikenteen kokonaisratkaisusta. Sopimusta voidaan jatkaa kahdella optiovuodella. Sopimuksen osapuolina ovat seuraavat organisaatiot: Elimäen, Jaalan ja Valkealan kunnat, Anjalankosken, Kouvolan ja Kuusankosken kaupungit, Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Kymenlaakson kasvatus- ja perheneuvolan kuntayhtymä ja Kouvolan seudun kuntayhtymä sekä uuden Kouvolan ulkopuolella itsenäisinä jatkavat Iitin kunta ja Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä. Sopimuksen arvo on 1,8 miljoonaa euroa.

Palvelukokonaisuuden keskeinen tehtävä on uudistaa jo aikansa eläneet puhelinjärjestelmät sekä varmistaa puhetietoliikenteen toiminta uuden Kouvolan kaupungin aloittaessa ensi vuoden alussa.

Sopimuksen mukaan Sonera toimittaa kustannustehokkaan ja asiakkaan tarpeiden mukaan joustavasti kehittyvän ratkaisukokonaisuuden palveluperiaatteella kiinteää kuukausimaksua vastaan. Kustannustehokkuus perustuu päällekkäisten kiinteiden kustannusten minimointiin ja järkevään puheluiden ohjaukseen. Lisäksi kustannustehokkuutta parantaa yhden päätelaitteen toimintamalli, uudenaikainen välitysympäristö, yhtenäinen numerointi sekä palveluiden keskitetty ja helppo hallinta.

”Soneran ratkaisun keskeinen tehtävä on varmistaa puheviestinnän toiminta, kun uusi Kouvola aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Ratkaisulla uudistamme osapuolten puhetietoliikenteen ja siihen liittyvien palvelujen infrastruktuurin niin, että se joustaa uuden organisaation hallinnollisen rakenteen mukaan. Nyt sovittu uusi ratkaisu mahdollistaa uuden Kouvolan asukkaille, henkilöstölle ja kaupungin muille sidosryhmille tehokkaan ja toimivan kaupungin puhetietoliikenteen kokonaisratkaisun”, sanoo Soneran julkisyhteisömyynnistä vastaava johtaja Kristina Honkanen.

”Uusi Kouvolan kaupunki saa nyt selvästi paremmat puhetietoliikenteen kokonaispalvelut kuin mitä nykyisillä kuntayhteisöillä on käytössään. Kaikki tämä näkyy kaupungin taholta aiempaa parempana palveluna ja tavoitettavuutena ja edistää myös uuden Kouvolan sisäistä viestintää”, toteaa Suur-Kouvolan puhetietoliikenne -hankkeen projektipäällikkö Mika Lyytikäinen.

Lisätietoja:

TeliaSonera Finland, Kristina Honkanen, julkisyhteisömyynti, puhelin 040 302 2470, sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Pohjois-Kymen Tieto, johtaja Mika Lyytikäinen, puhelin 0400 349 900, sähköposti etunimi.sukunimi@pohjoiskymentieto.fi

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit