Sonera toimittaa ympäristöministeriölle laajan puhe- ja tietoliikennepalvelujen kokonaisuuden

TeliaSonera Finland Oyj ja ympäristöministeriö ovat allekirjoittaneet sopimuksen ympäristöministeriön hallinnonalan virastojen puheviestintäkokonaisuuden, kuten langattoman puheviestintäratkaisun, etäkäyttöpalveluiden, sähköposti- ja kalenteripalveluiden sekä runkoverkon tietoliikennepalvelujen toimittamisesta ympäristöministeriön virastojen käyttöön. Sopimus on voimassa kolme vuotta ja sisältää lisäksi optiona yhden + yhden vuoden pituisen jatkokauden.

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluu 19 virastoa: ympäristöministeriö, 13 alueellista ympäristökeskusta, Suomen ympäristökeskus, kolme ympäristölupavirastoa sekä Valtion asuntorahasto. Työntekijöitä koko hallinnonalalla on noin 3200, joista valtaosa toimii alueellisissa ympäristökeskuksissa. Uuden, kustannustehokkaan palvelukokonaisuuden sekä kaikille toimipisteille tulevan yhtenäisen ratkaisun ja yhtenäisen toimintatavan myötä ympäristöministeriön asiakkaat saavat parempaa palvelua ja virastojen toiminta tehostuu. Uudet etäkäyttöpalvelut tukevat joustavaa työskentelytapaa. Sopimuksen mukaan puheviestintäpalvelujen kokonaisuus sisältää siirtymisen langattomiin viestintäpalveluihin sekä yhden päätelaitteen ratkaisuun, sisältäen myös tavoitettavuuspalvelut ja ulkoistetut vaihteenhoitopalvelut. Matkapuhelimet liitetään osaksi vaihteenhoitopalvelua, mikä parantaa tavoitettavuutta. Keskitetty vaihteenhoito näkyy puheluiden parempana hallittavuutena ja nopeampina välitysaikoina. Ratkaisu myös yhdenmukaistaa numeroinnin ja mahdollistaa joustavuuden muutostilanteissa. Numero säilyy samana hallinnonalan yksiköiden vaihtaessa toimitiloja tai paikkakuntaa. Valtakunnallinen tietoliikenneratkaisu toteutetaan valokuitupohjaisena, tietoturvallisena, suljettuna asiakasverkkona kaikkiin toimipisteisiin, minkä ansiosta kapasiteettia on tarvittaessa helppo lisätä vaikka gigatavu-kapasiteetteihin asti. Ministeriön hallinnonalan kaikki toimipisteet saavat samaa palvelua toimipisteen sijainnista riippumatta. Sonera hoitaa valvonnan, järjestelmän hallinnan ja ylläpidon tarvittaessa 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Valtakunnallinen ylläpito ja vianpaikannus varmistavat verkon korkean käytettävyyden. Korkeaa käytettävyyttä edistää myös verkon nopea elpyminen ongelmatilanteissa. Kahdennetut liittymät kytketään runkoverkossa fyysisesti eri laitteisiin. Jos ensisijaisessa liittymässä jokin komponentti vikaantuu, verkko elpyy kehittyneiden reititysprotokollien avulla nopeasti. Uusi tietoliikenneratkaisu integroidaan nykyiseen tietotekniseen ympäristöön saumattomasti ja tietoturvallisesti. Se on myös luotettava perusta uusien palvelujen kehittämiselle. ”Ympäristöministeriö kilpailutti erikseen runkoverkon sekä puhe-, etätyö-, sähköposti- ja vaihteenhoitopalvelut ja päätyi molemmissa kilpailuissa TeliaSonera Finlandin ratkaisuihin. Halusimme yhden kokonaisratkaisun, joka nitoo puhepalvelut, turvalliset etäkäyttömahdollisuudet ja sähköpostipalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi”, sanoo ympäristöministeriön tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä. ”Yhdistämisellä ja kokonaisratkaisulla saavutetaan myös selviä säästöjä. Virastoja yhdistävän runkoverkkoratkaisun tavoitteena on nostaa käytettävyyttä ja tietoturvaa mm. varayhteyksillä. Meillä on yhteistyöstä Soneran kanssa jo ennestään pitkäaikainen ja positiivinen kokemus. Myös laaja puhe- ja tietoliikennepalvelujen kokonaisratkaisu on hyvä osoitus Soneran palveluvalikoiman monipuolisuudesta ja valtakunnallisten ratkaisujen kilpailukyvystä”, toteaa Heikki Heikkilä. ”TeliaSonera Finland ja ympäristöministeriö ovat toimineet jo pitkään yhteistyössä ministeriön hallinnonalan virastojen asiakasverkon osalta. Nyt ratkaisu täydentyi myös yhtenäisellä valtakunnallisella puheratkaisulla. Kokonaisratkaisun edut tulevat asiakkaan hyödyksi yhden valtakunnallisen toimittajan palveluissa”, sanoo suurasiakasliiketoiminnan johtaja Timo Levoranta TeliaSonera Finlandista. Lisätietoja: Ympäristöministeriö: Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä Matkapuhelin: 0400561903 Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi TeliaSonera Finland Oyj Johtaja Markku.D.Järvinen Matkapuhelin: 040 544 4113 Sähköposti: etunimi.d.sukunimi@teliasonera.com Asiakkuusjohtaja Jorma Manninen Matkapuhelin: 0400 508 123 Sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit