Sonera tukee henkilöstön uudelleensijoittumista osaajakeskuksella

TeliaSonera Finlandissa on ollut vuoden 2006 alusta käytössä osaajakeskusmalli, jonka avulla yhtiö on välttänyt irtisanomiset niissäkin tilanteissa, joissa työtehtäviä on päättynyt. TeliaSonera Finlandissa työntekijä siirtyy työtehtävien lakkaamisen jälkeen osaajakeskukseen. Osaajakeskus tarjoaa työntekijöille koulutusta, harjoittelupaikkoja ja turvaa mahdollisuuden hakea töitä normaalia irtisanomisaikaa pidemmän ajan puitteissa. Osaajakeskuksesta saatujen hyvien kokemusten johdosta Sonera jatkaa osaajakeskusmallin käyttöä myös vuonna 2008.

Nykymuotoinen osaajakeskusmalli sovittiin syksyllä 2005 olemaan voimassa vuoden 2007 loppuun. Hyvien kokemusten johdosta osaajakeskuksen toimintaa on päätetty jatkaa myös vuonna 2008. Mallia tarkennetaan siten, että se kannustaa entistä paremmin sijoittumaan mahdollisimman nopeasti talon sisällä avoimiin tehtäviin, työharjoitteluun tai koulutukseen.

Mallin lähtökohta on jatkossakin se, että ketään ei irtisanota, vaikka työtehtävät yt-menettelyn jälkeen loppuisivat. Vuoden 2008 alusta osaajakeskuksen toiminnassa pyritään erityisesti edistämään henkilöiden uudelleensijoittumista. Osaajakeskuksen työtä suunnataan myös aiempaa enemmän siihen, että se kokoaa tiedot tulevista osaamistarpeista ja esittää niihin koulutus¬toimenpiteitä, mikäli osaajakeskuksessa olevien sijoittuminen näihin tuleviin tehtäviin sitä edellyttäisi.

Osaajakeskukseen siirretyille työntekijöille pyritään tarjoamaan vakituisten ja määräaikaisten tehtävien lisäksi vaihtoehtona työharjoittelua, osaajakeskuksessa tapahtuvaa valmennusta ja mentorointia ja mahdollisuuksien mukaan täsmäkoulutusta. Jos henkilö ottaa vastaan tarjotun vakituisen työpaikan ensimmäisen kuukauden aikana saa hän kannustimena nopeasta toiminnasta yhden viikon palkallisen ylimääräisen loman.

Mikäli henkilö ei kaikesta huolimatta onnistu työllistymään osaajakeskusaikanaan tai haluaa siirtyä vapaaehtoisesti vapaille työmarkkinoille, voidaan hänelle maksaa työssäoloajan pituudesta riippuva kertakorvaus.

Lähes tuhat työntekijää palkattu vuoden 2006 jälkeen

Henkilöstöjohtaja Juha Pentin mukaan vuoden 2006 alun jälkeen on Soneraan rekrytoitu talon ulkopuolelta noin 500 vakituista henkilöä ja satoja määräaikaisia. Samaan aikaan osaajakeskukseen on siirtynyt 570 henkilöä ja näistä on talon sisällä työllistynyt 186, talon ulkopuolelle on siirtynyt 294 ja osaajakeskuksessa on tällä hetkellä noin 60 henkilöä. Pentin mukaan osaajakeskukseen siirretyistä työntekijöistä 76 % on saanut uuden työpaikan kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Pääluottamusmies Tarumaria Solakiven mukaan osaajakeskuksen kehittämisessä pääpaino on ollut siinä, että se kannustaa lähtöpakettien sijaan entistä paremmin henkilöstön uudelleensijoittamiseen, kouluttamiseen ja työharjoitteluun ja vasta aivan viimeisenä keinona vaihtoehtona on siirtyminen pois yhtiön palveluksesta.

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Juha Pentti 040 5074668
Pääluottamusmies Tarumaria Solakivi 0400 503746

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit