Sonera tutkii tuulta ja aurinkoa matkapuhelinverkon energialähteenä

Sonera jatkaa energiatehokkaan teknologian kehittämistä pilotoimalla tuulienergiaa matkapuhelinverkon voimanlähteenä. Ylä-Lapin aurinkopaneeleilla toimiva tukiasema saa rinnalleen omalla tuulivoimalla toimivan tukiaseman Espoon Mankkaalla.

”Aurinko -ja tuulienergia ei vielä yksinomaan riitä matkapuhelinverkon pääasialliseksi virtalähteeksi, mutta haluamme tutkia aurinko- ja tuulivoiman käytettävyyttä tukiaseman virtalähteenä ja varavoimavaihtoehtona”, sanoo Soneran tukiasemaliiketoiminnasta vastaava johtaja Hannu Matikka. Operaattorien yksi isoimmista hiilijalanjäljen lähteistä on tietoliikenneverkon ylläpitoon tarvittava energia ja sähkö. Operaattorin merkittävin energiansäästöpotentiaali on laitekannan uusimisessa entistä energiatehokkaammaksi sekä palvelinsalien energiankulutuksen vähentäminen. Uudella teknologialla voidaan saavuttaa yli 30 % parannus operaattorin energiatehokkuuteen. Energiatehokkuutta parannetaan myös kehittämällä järjestelmien ja laitteiden etätarkistuksia ja älykästä ylläpidon logistiikkaa matkustamisen minimoimiseksi. Tehokkuutta voidaan parantaa myös laitetilojen jäähdytysmenetelmien kehittämisellä mm. käyttämällä jäähdytysvetenä meri- tai järvivettä. TeliaSonera raportoi energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä osana vuosittaista yritysvastuuraportointia. Tärkeimmät raportoidut hiilidioksidipäästöjen (CO2-e) lähteet ovat sähkö ja muu energia, matkustus, ulkoistetut palvelut (ylläpito ja kuljetus). Vuonna 2008 TeliaSonera Finlandin hiilidioksidipäästöt vähenivät 19%:lla vuoteen 2007 verrattuna. Vähennys selittyy pääosin sillä, että yhtiö käytti lähes yksinomaan uusiutuvaa vesivoimaenergiaa. Myös matkustamisen liittyvät hiilidioksidipäästöt vähenivät. Yritysvastuutoiminta TeliaSonerassa TeliaSoneran yritysvastuutoiminta perustuu TeliaSoneran arvoihin, eettisiin ohjesääntöihin sekä liiketoiminnan painopistealueisiin. Keskeisimmiksi yritysvastuun asioiksi olemme nostaneet digitaalisen eriarvoisuuden vähentämisen, kestävyyttä edistävien viestintäpalvelujen kysyntään vastaamisen, kehittymisen maailmanluokan palveluyritykseksi sekä tiukkojen eettisten sääntöjen noudattamisen kaikilla markkinoillamme. Palvelumme auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään tehokkaalla, helpolla ja ympäristöystävällisellä tavalla. TeliaSonera on julkaissut yritysvastuuraportin vuodesta 2004 alkaen noudattaen GRI (Global Reporting Initiative) - ohjeistusta. Vuonna 2008 TeliaSonera sijoittui Carbon Disclosure - projektissa ruotsalaisten suuryritysten sarjassa ykköseksi ja maailmanlaajuisesti seitsemänneksi Technology& Media & Telecom-sarjassa. Alkuvuonna 2009 saksalainen OEKOM Research luokitteli TeliaSonera PRIME–luokkaan ja huhtikuussa 2009 Swedbankin Robur AB:n omistama eettinen rahasto Banco sisällytti TeliaSoneran suosittelemiensa yritysten listalle. Lisätietoa yritysvastuusta TeliaSonerassa: http://www.teliasonera.fi > TeliaSonera > Yhteiskuntavastuu _____________________________________________ Lisätietoja lehdistölle antaa: TeliaSoneran lehdistöpalvelu, puh. 02040 60235

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit