Soneralle ISO 9001 -laatusertifikaatti

TeliaSoneran Integrated Enterprise Services -liiketoimintayksikölle Suomessa on myönnetty hallintapalveluiden SFS-EN ISO 9001:2000 -sertifikaatti. Sertifikaatin on myöntänyt Inspecta Sertifiointi Oy ja se varmentaa, että organisaation laatujärjestelmä täyttää hallintapalveluille asetetun standardin vaatimukset.

Sertifioidut hallintapalvelut sisältävät tietoliikenneverkot, työasemat ja palvelimet sekä näiden tuotekehityksen, myynnin, toimituksen, palveluhallinnan ja laskutuksen Suomessa.

TeliaSoneran vahvuus yritysmarkkinassa on erityisesti viestintään painottuvissa tietoteknisissä ratkaisuissa. ”Asiakkaan kokema laatu on toimintamme keskeisin mittari. Jotta yritykset saisivat parhaan vastineen hallintapalveluihin sijoittamilleen rahoille, on tärkeää, että palvelut ovat integroitavissa ja että niitä kehitetään ja ylläpidetään laadukkaasti ja kustannustehokkaasti”, sanoo yritysliiketoiminnan laadusta vastaava johtaja Kurt Engelvuori.

Sertifikaatti on toistaiseksi voimassa, edellyttäen, että organisaation laatujärjestelmä täyttää jatkuvasti edellä mainitun standardin ja yleisen ohjeen ABC 200 -vaatimukset. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.sertifiointi.fi.

TeliaSonera tarjoaa yritysasiakkaille verkottuneita tietotekniikkapalveluita, puhe- ja dataratkaisuja, järjestelmäintegraatiota ja yhdentyviä palveluja sekä pitkälle vakioituja ratkaisuja pienille ja keskisuurille yrityksille. Esimerkkejä palveluista ovat lähiverkkojen hallinta, palvelimet, työasemat, liikkuvuus- ja turvallisuusratkaisut sekä horisontaaliset perusratkaisut, kuten sähköposti- ja kalenteripalvelut. Liiketoiminta-alue tarjoaa päästä-päähän-hallintaratkaisuja palvelutakuulla.


_____________________________________________
Lisätietoja lehdistölle antaa:
Kurt Engelvuori, johtaja, TeliaSonera Finland Oyj
Puhelin: 040 302 4000
Sähköposti:etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.

Liitteet & linkit