Soneralta uusi turvapalvelu yrityksille hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä vastaan

Sonera julkistaa Sonera DDos Protection –tietoturvapalvelun, joka havaitsee ja torjuu internetpalveluihin kohdistetut hajautetut palvelunestohyökkäykset ennen niiden pääsyä asiakkaan internetliittymään, lähiverkkoon tai palvelimiin. Uusi palvelu on edelläkävijä alallaan ja ainoa tämäntyyppinen palvelu Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Palvelu sopii sekä yrityksille että julkisyhteisöille ja se on saatavana joko jatkuvana palveluna kiinteään kuukausihintaan tai erillisenä puhdistusprojektina.

Palvelu varmistaa toiminnan jatkuvuuden hyökkäystilanteissa suodattamalla poikkeuksellisia liikennetulvia asiakasverkon ulkopuolella. Näin se estää asiakasverkon laitteiden ylikuormituksen. Koska uusi tietoturvapalvelu ei estä kokonaan liikennettä, vaan se perustuu liikenteen suodattamiseen, se mahdollistaa, internetpalveluiden ja esimerkiksi sähköpostin jatkuvan käytön myös hyökkäystilanteiden aikana.

Asiakkaan liikenneanalyysin perusteella muodostetaan suodatusprofiili, jonka mukainen suodatus aloitetaan, kun Soneran valvontajärjestelmä havaitsee hyökkäyksen tai liikennepiikin. Tarvittaessa suodatusprofiilia muokataan edelleen hyökkäyksen analyysitulosten mukaan.

Palvelun kustannukset ovat pienet verrattuna esimerkiksi toimimattoman internetyhteyden aiheuttamiin kustannuksiin ja häiriöihin toiminnassa. Palvelu toimii Soneran runkoverkossa, jolloin teknologiakustannukset eivät kohdistu yksittäisille asiakkaille.

”Uusi palvelu mahdollistaa asiakkaille tietoturvan merkittävän täydentämisen. Palvelunestohyökkäykset ovat todellisuutta myös Suomessa, ja kansainvälisesti katsoen tämäntyyppinen tietoturvarikollisuus on voimakkaassa kasvussa. Uusi palvelu tuo näitä uhkia vastaan uuden suojauskerroksen siirtämällä suodatuksen Soneran runkoverkkoon, asiakkaan oman lähiverkon ulkopuolelle”, sanoo tuoteryhmäpäällikkö Aki Levänen TeliaSonerasta.

Lisätietoja:
Pasi Korhonen, osastonjohtaja, TeliaSonera Finland, puhelin 040 565 1488; sähköposti: etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.