Soneran mobiilipalveluiden yt-neuvottelut päätökseen

Mobility Services-liiketoiminta-alueen uuteen toimintamalliin siirtymisestä 15.1. aloitetut yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet 29.2. Neuvottelujen tuloksena liiketoiminta-alueella siirrytään uuteen toimintamalliin ja organisaatioon 1.3. lähtien. 123 henkilöä siirtyy yhtiön osaajakeskukseen.

Asiakaslähtöisemmällä ja yksinkertaisemmalla toimintamallilla vastataan nopeammin ja tehokkaammin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Maaliskuun alussa voimaan astuvassa organisaatiossa liiketoiminta-alueelle muodostuu vahva asiakkuuksiin keskittyvä yksikkö, joka vastaa tuote- ja palveluvalikoimasta, hinnoittelusta ja asiakasviestinnästä sekä muiden toimintojen, kuten myynnin, Sonera Piste – ketjun ja asiakaspalvelun, asiakaslähtöisestä ohjauksesta.

Uuteen toimintamalliin siirtymisen myötä liiketoiminta-alueelle on perustettu uusia, aikaisempaa laajempia ja vastuullisempia työtehtäviä ja lopetettu vanhan organisaation tehtäviä. Muutosten seurauksena 123 henkilöä siirtyy tehtävien päättymisen vuoksi yhtiön osaajakeskukseen. 9 henkilöä on jo neuvottelujen kuluessa sijoittunut uusiin tehtäviin sisäisesti tai ulkoisesti. Kaikkiaan tehtäviä päättyy 132.

Osaajakeskukseen siirtyvät työntekijät edustavat ennen kaikkea markkinoinnin ja tuotehallinnan tehtäviä sekä asiakaspalvelun tukitoimintoja. Päättyvät tehtävät sijoittuvat pääosin Helsinkiin (59), Vaasaan (33) ja Lahteen (17).

Neuvottelujen käynnistyessä arvioitiin uuden toimintamallin johtavan 165 tehtävän päättymiseen. Yhtiössä ei tällä hetkellä ole käynnissä henkilöstön vähentämiseen tähtääviä yt-neuvotteluja Suomessa.

Ei irtisanomisia osaajakeskusmenettelyn ansiosta

TeliaSoneran Suomessa noudattaman käytännön mukaisesti päättyvien tehtävien haltijoita ei irtisanota, vaan henkilöstön uudelleensijoittamisessa sovelletaan yhtiössä käytössä olevaa osaajakeskusmenettelyä.

Osaajakeskus tarjoaa työntekijöille tukea työllistymiseen talon sisälle tai ulkoisille työmarkkinoille. Osaajakeskuksessa työntekijällä on käytettävissään normaalia irtisanomisaikaa pidempi ajanjakso työnhakuun ja uudelleen sijoittumiseen. Yhtiöllä on hyvät kokemukset osaajakeskusmallin hyödyntämisestä muutostilanteissa. Vuonna 2007 osaajakeskukseen siirtyi 277 työntekijää. Yhtiön sisältä täytettiin satoja avoimia tehtäviä, joista 80 osaajakeskuksesta. Lisäksi ulkoa palkattiin 438 uutta vakinaista työntekijää. Tällä hetkellä osaajakeskuksessa on 41 työntekijää.

Yrityksestä

TeliaSonera tarjoaa televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. Tarjoamme palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Päätavoitteemme on palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda omistaja-arvoa kilpailukykyisten palvelujen sekä kestävän ja paranevan tuloskehityksen ja kassavirran avulla. Kehitämme toiminnallista osaamistamme keskittymällä maailmanluokan palveluyhtiön rakentamiseen, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. Näin luomme arvoa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä.